List otwarty do Marszałków RP 

W lipcu jako Fala Renowacji zwróciliśmy z kolei uwagę szefów samorządów wojewódzkich na konieczność kompleksowego podejścia do efektywności energetycznej budynków. 

Mieliśmy okazję wystąpić podczas dyskusji I Konwentu Marszałków RP w Lubniewicach (lipiec 2020), przekazać nasz list otwarty oraz raport. Na lipcowym Konwencie jednym z tematów wiodących był Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy, które powstały, aby łatwiej było Europie i Polsce wyjść z kryzysu wywołanego przez pandemię.  

Apelowaliśmy do marszałków, aby tworząc regionalne programy związane z odbudową, ponownie podeszli do tematu kompleksowej modernizacji budynkówponieważ dotychczasowe działanie nie są wystarczająceDlaczego akurat renowacja budynku ma być lekarstwem na problemy wywołane przez COVID-19? Są badania (więcej w liście i raporcie), że przeprowadzenie takiego programu w kraju i w regionach daje wymierne korzyści: 300 tys. miejsc pracy, drastyczne ograniczenie smogu (rocznie umiera z jego powodu 50 tys. osób)a więc czyste powietrze, energooszczędnośćkomfort życia i likwidację ubóstwa energetycznego. Te wszystkie efekty są policzalne i przewidywalne.  

Za programem kompleksowej termomodernizacji przemawia też fakt, że spełnia on aktualne kryteria oceny Komisji Europejskiej, zastosowane przy przyznawaniu środków. Krajowe i regionalne plany będą musiały: skutecznie przyczyniać się do transformacji ekologicznej, trwale zwiększ odporność państwa członkowskiego; skutecznie przyczyniać się do zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego, tworz miejsca pracy oraz odporność gospodarc i społecz państwa członkowskiego, łagodzić skutki kryzysu gospodarczego i społecznego. 

Kryteria te spełnia kompleksowa termomodernizacja budynków – tu każde euro wydane na ten cel będzie jednocześnie oddziaływać na gospodarkę, miejsca pracy, nasze zdrowie, powietrze i oszczędności energetyczne. Warunek jest jeden – takie kompleksowe programy renowacji muszą powstać, bo te istniejące nie są kompleksowe i tym samym nie gwarantują powyższych efektów, a także nie spełniają obecnych wymagań Komisji Europejskiej 

List do Marszałków RP przeczytasz  tutaj