Inicjatywa Fala Renowacji wzięła udział w debacie na temat Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w zakresie Zielona energia i inteligentna mobilność.

Ważnym komponentem KPO, z punktu widzenia efektywności energetycznej w budynkach jest Komponent B pod nazwą Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

W jego ramach, na działania w obszarze oszczędności energetycznej i zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskiej emisji, przeznaczono 3 811 mln EUR (czyli ok. 60%). Są to:

  • 3 201 mln euro na „Czyste powietrze”, (dodatkowa wymiana ok. 860 tys. sztuk nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła na ekologiczne, w budynkach jednorodzinnych) – inwestycja b1.1.2
  • 194 mln euro na termomodernizację szkół i placówek edukacyjnych (ok. 250 obiektów) – inwestycja b1.1.3
  • 388 mln euro na wymianę źródeł ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych (120 nowych lub modernizacji istniejących źródeł ciepła systemowego) – inwestycja b1.1.1

Oprócz tego 863 mln EUR euro przeznaczone zostanie na OZE (inwestycja B2.2) oraz 800 mln nowe, alternatywne źródła energii – technologie wodorowe (inwestycja B2.1).

W ramach pytań podczas debaty online inicjatywa Fala Renowacji zadała poniższe pytania:

  1. jakie nowe instrumenty wsparcia dla poprawy efektywności energetycznej w budynkach są planowane, by spełnić wskazówki UE mówiące o kluczowości efektywności energetycznej w tzw. projekcie falowym „Renovate”
  2. szczegółów planowanych zmian w programie Czyste Powietrze
  3. planów w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – czy będą to tylko szkoły?

Inicjatywa Fala Renowacji przygotowuje także swoje szczegółowe uwagi dotyczące KPO i złoży je w procesie konsultacyjnym do 2 kwietnia 2021 r. ale na razie nasze obawy wzbudzają następujące kwestie:

  • Efektywność energetyczna nie jest stawiana na pierwszym miejscu (jest sprowadzona do małego wycinka działań w zakresie efektywności energetycznej, wbrew jej roli w dokumentach Komisji Europejskiej np. Europejskiej Strategia Renowacji, Green Deal, wskazówkach do KPO dla krajów członkowskich)
  • Zbyt duży nacisk na wymianę źródeł ciepła i rozwój OZE  (nieproporcjonalnie mocny nacisk na wymianę źródeł ciepła i OZE bez umieszczenia tych działań w całym, koniecznym procesie poprawy efektywności energetycznej, co grozi poprzestaniem tylko na tych przedsięwzięciach)
  • Niepromowanie kompleksowości działań przy modernizacji energetycznej budynków (brak zapisów o kompleksowości działań w modernizacji energetycznej budynków jako warunku koniecznego w procesie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej)
  • przy termomodernizacji pominięcie pozostałych, poza szkołami typów budynków użyteczności publicznej (wybór tylko szkół i tylko 250 wydaje się niezrozumiały w skali potrzeb tej grupy budynków)