Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205

Warning: The magic method SEIWP_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/search-engine-insights/seiwp.php on line 75
Wysłuchanie nt. Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 r. – Fala renowacji

W piątek 8 października inicjatywa Fala Renowacji wzięła udział w wysłuchaniu publicznym w zakresie Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 r., które poprzedzone było debatą ekspercką w tym samym temacie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi uwagami dla dokumentu przygotowywanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szanowni Państwo, reprezentuję Inicjatywę Fala Renowacji. Jesteśmy międzysektorową grupą ekspertów pracujących nad efektywnością energetyczną. Zajęliśmy się tą tematyką, ponieważ znamy jej wagę dla rozwoju kraju, bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i ochrony klimatu. Z tych powodów też przygotowaliśmy rok temu raport „Fala renowacji budynków – wielowymiarowe korzyści dla polskiej gospodarki z kompleksowej modernizacji budynków”. Opiniowaliśmy m.in. Krajowy Plan Odbudowy, umowę partnerstwa, program krajowy „FENIKS”, stanowisko rządu polskiego w sprawie dyrektywy unijnej o efektywności energetycznej. To tylko wycinek naszej działalności. Przekonujemy w niej do tego, aby dostrzec w skali kraju wielowymiarowe korzyści płynące z renowacji budynków. W dodatku te korzyści łatwiej będzie nam osiągnąć w ciągu najbliższych lat, ponieważ Unia Europejska wspiera właśnie ten kierunek zmian w naszym życiu funduszami. Ich napływ jest związany z takimi dokumentami jak Europejska Fala Renowacji, Zielony Ład i ostatnio Fit for 55. Wydaje się, że mamy wszystko, aby korzystać z takich warunków i osiągnąć dynamiczny rozwój kraju do 2050 roku. Co może nam przeszkodzić? Brak zmian w podejściu do efektywności energetycznej budynków. W Koncepcji Rozwoju Polski mają być wskazane kluczowe trendy, które będą determinowały nasz rozwój. Efektywność energetyczna budynków zdecydowanie do nich należy i dlatego jest wiodącym zadaniem na wiele lat w Unii Europejskiej. Nie bez przyczyny:

  • budynki są odpowiedzialne za 40 proc. konsumpcji energii finalnej i za 36 proc. emisji dwutlenku węgla
  • 75 proc. budynków jest nieefektywnych energetycznie
  • 90 proc. naszego życia spędzamy w budynkach

Te dane pokazują jak wielki potencjał rozwojowy tkwi w kompleksowej renowacji budynków. Szacuje się, że dzięki niej możemy mieć w Polsce prawie 300 tysięcy miejsc pracy przez okres następnych 30 lat. Będą to miejsca nisko-, średnio- i wysokokwalifikowane. Dodajmy do tego: rozwój gospodarki, czyste powietrze, ograniczenie zużycia energii, zdrowie obywateli, komfort życia i pracy w budynkach, estetykę otoczenia. Zyski ekonomiczne, społeczne i zdrowotne zależą jednak od skali krajowego programu renowacji budynków. Rekomendujemy:

  • Kompleksowe podejście do efektywności energetycznej budynków tak, aby podstawą dofinansowania było ograniczenie zużycia energii w budynkach oraz właściwej kolejności wykonywania działań.
  • Premiowanie kompleksowego podejścia do efektywności energetycznej budynków poprzez dostosowanie wysokości dotacji do poziomu uzyskanych oszczędności energii. Zreformowanie i rozbudowę obecnych programów dofinansowań renowacji.
  • Dostosowanie aktualnych programów dotujących do europejskiej i krajowej legislacji, m.in. Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.
  • Uwzględnienie w dofinansowaniu realnych cen urządzeń i materiałów budowlanych i systematyczna weryfikacja tych kwot.

Należy również wziąć pod uwagę, że proponowana rozbudowa systemu handlu emisjami o sektor budownictwa będzie w przyszłości skutkować znacznym podniesieniem kosztów zużycia energii. W tym kontekście kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków ma kluczowe znaczenie.

Inicjatywa Fala Renowacji uważa, że mocne wsparcie krajowymi programami renowacji budynków w Polsce będzie kluczową siłą napędową rozwoju kraju.