28 września Unia Europejska opublikowała nowe rekomendacje i wskazówki w zakresie „pierwszeństwa efektywności energetycznej”, które mają sprawić, że ta reguła ma stać się nie tylko zapisem w prawie ale praktyczną zasadą działania.

Spójrzmy na temat ze strony historycznej – Zasada pierwszeństwa dla efektywności energetycznej (ang. Energy Efficiency First) jest horyzontalną zasadą obowiązującą w unijnej polityce energetyczno-klimatycznej od 2018 r. Oznacza ona, że w decyzjach dotyczących planowania, polityki i inwestycji w dziedzinie energii należy w najwyższym stopniu uwzględniać racjonalne pod względem kosztów alternatywne środki służące efektywności energetycznej, tj. generujące oszczędności końcowego zużycia energii, umożliwiające zarządzanie popytem na energię oraz jej bardziej efektywną konwersję, dystrybucję i przesył. Praktyczne wdrażanie zasady energy efficiency first powinno polegać na uwzględnianiu potencjalnych korzyści z poprawy efektywności energetycznej tj. poprawę jakości powietrza czy ograniczenie ubóstwa energetycznego w przypadku budynków mieszkalnych. Obecne rekomendacje UE dla krajów członkowskich określają konkretne działania do podjęcia, by skutecznie wdrażać powyższą zasadę a wskazówki mają wspierać w praktycznym wdrażania poprzez praktyczne rozwiązania i wskazywać środki w różnych dziedzinach od źródła i dystrybucji energii po sektory będące „użytkownikami” końcowymi. Oba dokumenty są silnie związane z propozycją UE dot rewizji Dyrektywy o efektywności energetycznej, która została opublikowana wcześniej 14 lipca 2021 roku i będącą elementem szerszego pakietu Fit for 55.

Co do potencjału działań zwiększających efektywność energetyczną nie powinnyśmy mieć wątpliwości – zgodnie z wynikami przedstawionymi niedawno w raporcie WISE pt. „Mniej znaczy więcej” efektywność energetyczna jest najczystszym i najtańszym sposobem zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, w szczególności wobec zachodzącej transformacji energetycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z: