Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205

Warning: The magic method SEIWP_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/search-engine-insights/seiwp.php on line 75
Rekomendacje dla skutecznej modernizacji energetycznej budynków – Fala renowacji

Efektywność energetyczna budynków, to temat, który, w ostatnim czasie, pojawia się na ustach ekspertów (np. raport IPCC, srtategia MAE) i polityków (koncepcja RePowerEU, aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.) dość często. Na pewno mają na to wpływ gorące, bieżące wydarzenia jak np. wojna w Ukrainie a wcześniej rosnące ceny nośników energii. Bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz wyższy komfort i bezpieczeństwo ekonomiczne polskich obywateli to tylko niektóre z wielowymiarowych i długofalowych korzyści związanych z kompleksowym podejściem do modernizacji energetycznej budynków, w duchu zasady pierwszeństwa efektywności energetycznej. Ponieważ są to idee, które przyświecają inicjatywie Fala Renowacji, to pisaliśmy o nich, w naszym raporcie, który powstawał w innej sytuacji geopolitycznej, w dobie szalejącej pandemii COIVD-19, gdzie szczególnie podkreślane były ekonomiczno-gospodarcze pozytywne rezultaty z modernizowania budynków w sposób kompleksowy. Jednak, proponowane przez nas kierunki działań, które przedstawiliśmy w raporcie, są aktualne również teraz i chcielibyśmy je przypomnieć –  uruchomienie poprzez dotacje środków prywatnych oraz zwiększanie udziału kompleksowej modernizacji wykonywanej w odpowiedniej kolejności.

W bardziej szczegółowym ujęciu:

 1. Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wymaga wprowadzenia nowego mechanizmu dotacyjnego lub istotnej modyfikacji istniejących programów, które spełniałyby następujące założenia:

  1. Termomodernizacja budynku warunkiem koniecznym dotacji, jako sposób zapobiegania ubóstwu energetycznemu;
  2. Promowanie kompleksowych rozwiązań uwzględniających modernizację przegród zewnętrznych, systemów technicznych budynku – instalacji ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, a także wymianę źródła ciepła na efektywne i niskoemisyjne lub podłączenie do systemu ciepłowniczego;
  3. Wyznaczenie w programie koniecznego zakresu prac i promowanie głębokiej modernizacji energetycznej poprzez wyższą dotację;
  4. Promowanie zachowania właściwej kolejności prac: modernizacja przegród zewnętrznych > instalacji > IoT;
  5. Urealnienie kwoty dotacji wobec rynkowych kosztów modernizacji energetycznej budynków (w tym znaczące podwyższenie kwot dla termomodernizacji);
  6. Wprowadzenie systemu kontroli efektów, np. uproszczonego audytu energetycznego lub świadectwa przed i po pracach renowacyjnych jako warunek konieczny; audyt/świadectwo objęte dotacją 100% wg. ustalonego licznika (lub bon);
  7. Usprawnienie systemu obsługi dotacji i uproszczenie mechanizmu dotacji (wzór np. „Mój prąd”)
  8. Projektowanie systemu dotacji komplementarnych i współdziałających w ramach parasolowego programu