Doprowadzenie milionów budynków do wysokich standardów efektywności energetycznej to kluczowe zadanie w kontekście osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE oraz planu REPowerEU – uniezależnienia się UE od paliw kopalnych z Rosji.
Według Fitfor55 działania na rzecz efektywności energetycznej pozwolą zaoszczędzić do 2030 r. 38 mld m sześc. gazu. Kolejne 35 mld m3 można uzyskać dzięki instalacji 30 mln pomp ciepła. Samo obniżenie termostatów do ogrzewania budynków o 1°C to oszczędność rzędu 10 mld m3
Zgodnie z Polityka Energetyczna Polski do 2040 – Polska będzie dążyć do poprawy efektywności energetycznej poprzez działania mające na celu termomodernizację i renowację budynków
W Polsce jest ok. 14,2 mln budynków, z czego ok 40 proc. to domy jednorodzinne. Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków zakłada w latach 2020-2050 przeprowadzenie ok. 7,5 mln inwestycji, w tym 4,7 mln głębokich modernizacji.
Plan przewiduje szybki wzrost płytkiej termomodernizacji i stopniowe upowszechnienie głębokich, kompleksowych termomodernizacji do roku 2030
Średnie roczne tempo inwestycji ma wynieść ok. 3,8%, przy założeniu, że do 2050 r. 65% budynków osiągnie wskaźnik energii pierwotnej (EP) nie większy niż 50 kWh na metr 2 rocznie.
Całkowite wydatki inwestycyjne na renowację budynków w latach 2021-2050 (w zakresie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła) w ramach rekomendowanego w strategii scenariusza wyniosą ok. 1,54 biliona złotych. To nakłady ok 400 mld zł, w tym 75% na budynki mieszkalne
Finansowanie będzie obejmować zarówno bezpośrednie dotacje z funduszy krajowych oraz europejskich, jak również ulgi podatkowe oraz finansowanie inwestycji w sektorze publicznym ze środków własnych instytucji publicznych.
Postulujemy:
  • zwiększenie udziału głębokich renowacji energetycznych budynków jako najważniejszego elementu walki z ubóstwem energetycznym
  • uwzględnienie w programach publicznych zasady Pierwszeństwo Efektywności Energetycznej, czyli w pierwszej kolejności obniżenia zapotrzebowania na energię, a w drugiej wymianę źródła ciepła – taka kolejność pozwoli na obniżenie wysokości rachunków i instalację źródeł ciepła o odpowiedniej dla budynku mocy