Na początku czerwca Dyrektor Zarządzająca Fali Renowacji, Justyna Glusman, uczestniczyła w 7. Corocznej Światowej Konferencji dot.  efektywności energetycznej organizowanej przez Międzynarodowej Agencji Energetycznej i duńskie Ministerstwo Klimatu i Energii.

Światowi liderzy reprezentujący rządy, organizacje pozarządowe i przemysł spotkali się, aby omówić rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, które nigdy nie były bardziej aktualne niż dzisiaj.

🟢 Konferencja koncentruje się na konkretnych działaniach w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat, aby osiągnąć redukcję CO2 potrzebną na globalnej drodze do zerowej emisji netto.

Nasze przesłanie jest jasne, musimy działać teraz, a nasze ambicje muszą być wyższe. Ogromna część globalnej emisji związana jest z energetyką i jeśli nadal będziemy marnować energię w transporcie, budownictwie, przemyśle, nie osiągniemy celów Porozumienie paryskie. Technologie energooszczędnych rozwiązań są, trzeba przyspieszyć #GreenTransition i edukować młodych ludzi, aby mogli je wdrażać.

Nadia Gullestrup Christensen, przewodnicząca Duńskiej Młodzieżowej Rady KlimatycznejThemeNectar