Już tej jesieni odbędzie się – po raz pierwszy w Polsce – ogólnopolski panel obywatelski poświęcony problemowi ubóstwa energetycznego i rosnących cen energii.
Panel organizuje Fundacja Stocznia wraz z Centrum Nauki Kopernik oraz Radą ekspertów, której członkiem jest Fala Renowacji.
Organizatorzy powierzyli nam, Stowarzyszeniu Fala Renowacji, rolę moderatora dyskusji poświęconej efektywności energetycznej budynków.
Panel to narada obywateli reprezentujących całe społeczeństwo, która zakończy się werdyktem w formie rekomendacji Polek i Polaków przekazanych rządzącym.
 110 osób wybranych losowo spośród mieszkańców i mieszkanek całej Polski otrzyma jesienią wyjątkową możliwość wypowiedzenia się w imieniu wszystkich mieszkańców naszego kraju na temat rosnących cen energii i pogłębiającego się zjawiska ubóstwa energetycznego

Rekrutacja

W ramach partnerstwa w projekcie Narada obywatelska o kosztach energii informujemy, że 12 września wspólnie z Fundacją Stocznia, rozpoczęliśmy rekrutację uczestników i uczestniczek pierwszego w naszym kraju ogólnopolskiego panelu obywatelskiego!

Naradź się z innymi tej jesieni

Może właśnie Ty otrzymasz szansę zabrania głosu jako przedstawiciel/-ka społeczeństwa? Nie bój się powiedzieć TAK i przekonaj się, że narada obywateli ma sens! Obywatelskiego głosu nie będzie można pominąć. Naradźmy się wspólnie, aby jak najmniej osób musiało dokonywać wyboru ogrzewać czy jeść!

Podczas panelu obywatelskiego 110 osób wybranych losowo spośród mieszkańców i mieszkanek Polski otrzyma jesienią wyjątkową możliwość wypowiedzenia się w imieniu nas wszystkich. Wiemy, że tylko różnorodna grupa jest w stanie wypracować rozwiązania akceptowane przez całe społeczeństwo.

Pozwól, aby Twój głos się liczył

Będziemy rozmawiać na temat rosnących kosztów energii i pogłębiającego się zjawiska ubóstwa energetycznego, ale nie musisz mieć eksperckiej wiedzy – dostarczymy ją w czasie spotkań. Liczy się przede wszystkim Twoja chęć, by naradzić się wspólnie i wydać “werdykt”. Właśnie on, w formie rekomendacji Polek i Polaków, będzie przekazany wpływającym na kształt polityk publicznych.

 

Szczegółowe informacje https://naradaoenergii.pl/panelisci/.