Nie tak dawno pisaliśmy na stronie o tzw. całkowitym śladzie węglowym albo inaczej „emisjach w całym cyklu życia” (ang. whole life carbon – WLC), a dzisiaj informujemy o możliwości zapoznania się z raportem, wspominanym w poprzednim wpisie, po polsku.

Polska wersja raportu firmy Ramboll i Uniwersytetu KU Leuven pt. „Polityki wdrażania przepisów w zakresie śladu węglowego w całym cyklu życia budynków w krajach UE-27 mające na celu obniżenie wbudowanej emisji dwutlenku węgla w nowych budynkach” została przygotowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), w ramach projektu, który realizuje, a w którym partneruje jej Stowarzyszenie Fala Renowacji.

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych myśli wyłaniających się z analizy:

  • kraje europejskie najbardziej rozwinięte w zakresie przepisów dot. WLC to Dania, Finlandia, Francja, Holandia i Szwecja.
  • przepisy prawne dotyczące śladu klimatycznego budynków wykraczającego poza energię operacyjną lub operacyjnego śladu węglowego są możliwe i można je wdrożyć do prawodawstwa na szczeblu krajowym

Co więcej, porównano 5 krajowych modeli polityk z zakresu WLC i zaprezentowano podobieństwa, różnice a także zidentyfikowano najlepsze praktyki w podejściu do metodologii LCA, obowiązków sprawozdawczych, wymogów dotyczących prezentowania wyników, zarządzania i procesów związanych z opracowywaniem przepisów.

Co ciekawe, prawodawstwo zawsze obejmuje nowe budynki mieszkalne i biurowe. Natomiast w przyszłości przewiduje się włączenie innych rodzajów budynków.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem, który dostępny jest tutaj.