Przedstawiciele Stowarzyszenia Fala Renowacji w dniach 23-26 maja 2023 r. uczestniczyli w Forum Efektywności energetycznej w Europie Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern European Energy Efficiency Forum – C4E Forum), które odbyło się w Samorin pod Bratysławą.

Dyrektor Zarządzają, Justyna Glusman wzięła udział w sesji otwierającej dot. renowacji budynków publicznych.

Później, Dyrektor Zarządzająca, zaprezentowała także założenia zintegrowanych punktów obsługi beneficjenta (tzw. One-stop-shopów) oraz moderowała panel o finansowaniu renowacji budynków.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 250 osób – przedstawicieli różnych sektorów – publicznego, pozarządowego i reprezentanci biznesu. Wydarzenie jest ukierunkowane na ekspertów z zakresu efektywności energetycznej budynków z Europy Środkowej i Wschodniej ale biorą w nim też udział przedstawiciele środowisk eksperckich i biznesowych z Europy Zachodniej oraz np. przedstawiciele Unii Europejskiej.

Organizatorem C4E Forum jest Renovate Europe Campaign, której krajowym członkiem wspierającym jest Stowarzyszenie Fala Renowacji. Edycja 2023 forum na Słowacji była współorganizowana przez słowackiego partnera – Buildings for the future.

Podczas wydarzenia, przedstawiciele Firm z branży ee w regionie, w tym w większości członkowie Stowarzyszenia (Daikin, Danfoss, Knauf Insulation, ROCKWOOL i Signify), podpisali memorandum, w którym zobowiązują się do współpracy oraz podejmowania systematycznych i skutecznych kroków w celu podniesienia znaczenia modernizacji i efektywności energetycznej budynków w dyskusjach na temat polityki krajowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Justyna Glusman tak podsumowała wydarzenie:

To trzy dni wzajemnej inspiracji, dzielenia się wiedzą i wymiany poglądów między przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i sektorem pozarządowym. Opuściliśmy Simerin z pełnym przekonaniem, że nmusimy tworzyć wspólną strategię, która pozwoli przekazać poztywyne przesłanie na temat korzyści z modernizacji energetycznej budynków szerszej opinii publicznej.

i dodała:

Mamy do czynienia z trzema wyzwaniami: kryzysem klimatycznym, kryzysem energetycznym i kryzysem bezpieczeństwa, a poprawa efektywności energetycznej budynków może rozwiązać wszystkie trzy z nich. Modernizacja energetyczna budynków to swojego rodzaju polisa ubezpieczeniowa na wypadek przyszłego wzrostu cen energii. Leży to zatem w naszym wspólnym interesie – warto o tym pamiętać.