13 czerwca 2023 Stowarzyszenie Fala Renowacji organizuje swoją roczną konferencję. Tegoroczna edycja poświęcona jest systemowi klas energetycznych dla Polski oraz tzw. „One-Stop-Shops”, czyli centra efektywności energetycznej.

Spotykamy się w momencie negocjacji ostatecznego kształtu dyrektywy budynkowej, EPBD. To dobry moment, by zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy i które zapisy dyrektywy najlepiej zabezpieczą interesy polskich obywateli. Kluczowe będzie tu rządowe wsparcie dla modernizacji energetycznej budynków, a także wdrożenie
instrumentów, które pozwolą na renowację tzw. wampirów energetycznych.

Na konferencji rocznej Stowarzyszenia Fala Renowacji:
• Krajowa Agencja Poszanowania Energii przedstawi propozycję podziału budynków wielorodzinnych na klasy energetyczne.
• Zaprezentujemy modelowe rozwiązania sieci usług doradczych dla obywateli, tzw. One-Stop-Shop’ów.

Zgodnie z dyrektywą EPBD, klasy energetyczne określane będą za pomocą liter od A do G, gdzie A odpowiada budynkowi zero-emisyjnemu, a litera G określa budynki o najgorszej charakterystyce energetycznej. Jak wynika z badań, modernizacja najbardziej energochłonnych budynków – klasy F i G – sprowadzająca je do klasy B lub C, mogłaby zmniejszyć ich końcowe zużycie energii aż o 90%. Tymczasem Polska jest jednym z ostatnich krajów w UE, który nie wprowadził jeszcze systemu takich klas.

Skutecznym narzędziem w przeprowadzeniu modernizacji energetycznej budynku będzie powołanie sieci punktów doradztwa energetycznego, tzw. One-Stop-Shop-ów, które mają pomóc osobom prywatnym i jednostkom publicznym w renowacji ich domów. Docelowo punkty takie powinny działać w każdej gminie i oferować cały wachlarz usług – od wstępnej konsultacji i badania kondycji budynku, przez plan remontu, zarządzanie pracami budowlanymi, aż po analizę dostępnych źródeł  finansowania i ich rozliczenie. Opierając się na najlepszych wzorcach europejskich, stowarzyszenie Fala Renowacji zaprezentuje, jak mógłby wyglądać i działać taki modelowy OSS w Polsce.