27 czerwca Stowarzyszenie Fala Renowacji zorganizowało webinar poświęcony tematyce szacowania wbudowanego śladu węglowego budynków w Europie.

W świetle wstępnych założeń rewizji dyrektywy EPBD oczekuje się, że państwa członkowskie UE od 2027 wdrożą narzędzia do obliczania i ujawniania w świadectwach charakterystyki energetycznej globalnego współczynnika ocieplenia (Whole Life Carbon – WLC), podczas gdy Komisja Europejska zapewni zharmonizowane ramy obliczania WLC w cyklu życia na terenie Unii Europejskiej.

Antycypując te zmiany regulacyjne porozmawialiśmy w gronie przedstawicieli polskiej administracji, biznesu i trzeciego sektora o tym, w jaki sposób w Polsce mogą zostać wdrożone tego rodzaju wymagania, które modele zostały już przetestowane w różnych krajach UE, a także jakie lekcje płyną z nich dla naszego kraju.

Punktem wyjścia będzie opublikowany w marcu 2023 raport W kierunku wskaźników szacowania wbudowanego śladu węglowego budynków w Europie (Towards embodied carbon benchmarks for buildings in Europe), przygotowany we współpracy z naukowcami z Aalborg University i KU Leuven.

Bazując na zróżnicowanych doświadczeniach państw UE, które już wprowadziły do swojego obowiązku prawnego obowiązek raportowania wbudowanego śladu węglowego budynków, dokument ten wskazuje na możliwe kierunki rozwoju ogólnoeuropejskiej metodyki szacowania śladu węglowego.

Główne wnioski z raportu przedstawi Pan Xavier Le Den, Dyrektor, Strategic Sustainability Consulting at Ramboll Management Consulting, a perspektywy wdrożenia systemu w Polsce naświetli dr hab. Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Adiunkt na Politechnice Warszawskiej.