Kilkanaście organizacji pozarządowych działających na rzecz transformacji energetycznej Polski, a w szczególności na rzecz poprawy efektywności wykorzystania i zarządzania energią oraz jakości debaty na ten temat, podpisało się pod apelem zainicjowanym przez Stowarzyszenie Fala Renowacji. Dokument skierowany jest do Minister Klimatu i Środowiska, Pani Anny Moskwy, a także do wiadomości Ministra Rozwoju i Technologii, Pana Waldemara Budy i dotyczy kluczowego znaczenia zagadnienia poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach dla skutecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Fakt ten powinien być właściwie odzwierciedlony w dokumentach państwowych, m.in. takich jak aktualizacja KPEiK i PEP2040.  

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach to szansa obniżenie zapotrzebowania na ciepło o 36%, co pozwoli państwom Unii Europejskiej na oszczędność rzędu 3,6 bilionów euro w ciągu 20 lat w porównaniu do scenariusza, w którym konieczne byłyby inwestycje w dodatkowe moce wytwórcze w kontekście postępującej elektryfikacji. Sama modernizacja tradycyjnego oświetlenia w budynkach Europy Środkowo-Wschodniej do standardu zintegrowanego oświetlenia LED umożliwi z kolei uwolnienie 39,4 TWh energii elektrycznej, ograniczając jednocześnie emisje CO2 o 19 milionów ton i oszczędzając 16,4 mld Euro rocznie. Co więcej, zgodnie z wyliczeniami ekspertów, inwestycje w efektywność energetyczną i ograniczenie zapotrzebowania na energię są o wiele mniej kosztowne niż wygenerowanie takiej samej ilości energii, zarówno przy obecnym miksie energetycznym, jak i ze źródeł odnawialnych. 

Sygnatariusze apelują o to, aby kluczowe dokumenty strategiczne państwa, które zdefiniują ścieżkę transformacji energetycznej, odpowiednio uwzględniały zarówno wagę, jak i wielowymiarowe korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią, w szczególności w sektorze budynków. 

Na czwarty kwartał br. planowana jest publikacja przez MKiŚ aktualizacji dokumentów strategicznych państwa w zakresie energii i klimatu tj. Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) i Polityki Energetycznej Polski do 2040 (PEP 2040). Mamy nadzieję, że apel ten wzmocni dialog rządu i środowiska organizacji pozarządowych w zbliżającym się procesie aktualizacji tych dokumentów.  

Jednocześnie deklarujemy gotowość do włączenia się w merytoryczny dialog z przedstawicielami administracji rządowej, tak aby przyjęte rozwiązania jak najlepiej odpowiadały na aktualne wyzwania i stanowiły realne wsparcie dla wysiłków skierowanych na budowę zielonej, zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki. 

Pełna treść apelu dostępna jest tutaj.

Sygnatariusze: