Rewizja Dyrektywy EPBD – informacje ogólne

Dyrektywa EPBD (ang.) Energy Performance of Buildings Directive) czyli po polsku Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków to dokument z 2010 r. (2010/31/EU), który w 2018 (2018/844/EU) poddany został zmianom mającym na celu wysłanie silnego politycznego sygnału, że celem unijnym jest modernizacja sektora budynków z uwzględnieniem zdobyczy technologicznych oraz wzrost modernizacji budynków.

Rewizja EPBD planowana na 2021/2022 jest częścią strategii Fali Renowacji (ang. Renovation Wave), będącą z kolei częścią Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal). Celem strategii zaprezentowanej w październiku 2020 r. jest przynajmniej podwojenie tempa modernizacji energetycznej do 2030 r. i wspieranie głębokich renowacji.

Zauważono, że istniejące środki ustawodawcze dotyczące budynków nie wystarczą ani do osiągniecia zwiększonego celu klimatycznego UE na 2030 r. zakładającego cel redukcji emisji o co najmniej 55% i planowanego zwiększenia ambicji w zakresie efektywności energetycznej, ani do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Właśnie z tych względów, rewizja EPBD realizuje cele Fali Renowacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu klimatycznego, który postawiono w ramach Zielonego Ładu.

Propozycja rewizji EBPD opublikowana przez Komisję Europejską 15 grudnia 2021. znajduje się tutaj.

Na rewizję EPBD składa się szereg zagadnień, które tematycznie można pogrupować w następujący sposób:

LTRS

Długoterminowa Strategia Renowacji

Long Term Renovation Strategy (LTRS) czyli Długoterminowa Strategia Renowacji.

MEPS

Minimalne standardy energetyczne  

Minimum Energy Performance Standards (MEPS) czyli Minimalne normy charakterystyki energetycznej budynków.

nZEB i deep renov.

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii i gruntowna renowacja

Nearly-zero-energy buildings (nZEB) czyli budynki o niemal zerowym zużyciu energii.

EPCs

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Energy performance certificates (EPCs) czyli świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

SRI

Wskaźnik   gotowości   budynków do  obsługi   inteligentnych sieci.

Smart readiness indicator (SRI) czyli wskaźnik   gotowości   budynków do  obsługi   inteligentnych sieci.

Pomoc

Finansowanie, wsparcie techniczne.

Instrumenty wspierające (dotacje, ulgi itd.) oraz wsparcie techniczne.