Długoterminowe strategie renowacji mają określać m.in. wizję, plan działania, konkretne środki i działania z zakresu polityki oraz specjalne mechanizmy finansowania służące obniżeniu emisyjności krajowych zasobów budowlanych do 2050 r.

Long-term renovation strategies | Energy (europa.eu)

Dotychczas

Poza częścią dotyczącą krajowego przeglądu zasobu budynków, polityk mających na celu stymulowanie optymalnych kosztowo głębokich renowacji a także skupienia się na najgorszych budynkach LTRS musi zawierać wskaźniki realizacji celów a także kamienie milowe dla 2030, 2040 i 2050 r.

Przykładowe Strategie dostępne są tutaj.

Analiza 13 Strategii, które państwa członkowskie zgłosiły do 15.11.2020 jest dostępna tutaj

Komentarz inicjatywy Fala Renowacji do wersji polskiej Strategii, opublikowanej w celach konsultacyjnych na początku 2020 r. dostępny jest tutaj.

Rewizja

Obecna rewizja EPBD ma w planach wprowadzenie zestandaryzowanej formatki dla Renowacyjnych Planów Działań (National Building Renovation Plans), w tym zawierające wymagania określenia niewiążących celów dla 2030, 2040 i 2050 r.  Plany mające zastąpić strategie renowacji zakresem mają być poszerzone m.in. o krajową bazę świadectw charakterystyki energetycznej.

Stanowisko Fali Renowacji do propozycji rewizji z grudnia 2021 r. (z 31.o3.2022) z zakresu NBRP:

Krokiem w dobrym kierunku jest fakt, że Krajowe Plany Renowacji Budynków (NBrP) mają w rewizji Dyrektywy bardziej operacyjny charakter ale musi być pewność, że kraje członkowskie raportują w zakresie polityki i działań używając kwantyfikowalnych celów jak planują zapewnić wystarczającą siłę roboczą dla renowacji a także rozwój i zwiększanie umiejętności oraz szkolenie dla profesjonalistów ds. renowacji. Rozwój umiejętności i wsparcie techniczne powinno być finansowo wspierane przez istniejące i nowe instrumenty z wykorzystaniem unijnego Funduszu Socjalnego związanego z działaniami na rzecz klimatu (Social Climate Fund) i system handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Mapy drogowe powinny zawierać cele dla 2030, 2040 i 2050 roku w zakresie skali renowacji, zarówno zużycia energii pierwotnej i końcowej sektora budynków jak i jasnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. MEPS powinny być zgodne z powyższymi celami. Zbieranie i wymiana wszystkich informacji powinny być możliwe i porównywalne na poziomie lokalnym i europejskim, z zastosowaniem jednakowego podejścia. Bardziej ambitne cele powinny być ustanowione na krótką skalę (lata 2027-2030). Szybsza niezależność energetyczna musi być zapewniona bez opóźnień. Wszystkie budynki powinny być w tym procesie uwzględnione, z główną rolą budynków publicznych.  

Takie ambitne podejście powinno być połączone z działaniami pomocniczymi takimi jak finansowanie, wsparcie techniczne oraz narzędziami szkoleniowymi I informacyjnymi (nie tylko o dostępnych źródłach finansowania ale także o obecnych wymaganiach odnośnie MEP).

MEPS

Minimalne standardy energetyczne dla budynków

nZEB

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

EPCs

Energy performance certificates

SRI

Smart readiness indicator

Wsparcie

Finansowanie, wsparcie techniczne