Minimalne normy charakterystyki energetycznej budynków zostały już zbadane i wdrożone w niektórych państwach członkowskich. Są jednym z najbardziej skutecznych środków służących zwiększeniu wskaźnika renowacji budynków.

 

To określone standardy, które wymagają dla konkretnych budynków (1) 

by spełniały minimalne wymogi charakterystyki energetycznej (2)

dla (3) konkretnej daty w przyszłości lub konkretnego momentu/punktu zwrotnego np. wynajem czy sprzedaż

Dotychczas

Obecnie – MEPs funkcjonują dla nowych budynków i znaczących renowacji

Rewizja

Propozycja – MEPs dla istniejących budynków:

 • do 1 stycznia 2027 r. wszystkie budynki komercyjne i publiczne musiałyby spełniać przynajmniej wymogi klasy „F” ze europejskiej skali efektywności energetycznej, a później do 1 stycznia 2030 r. byłaby to klasa „E”
 • budynki mieszkalne (domy i mieszkania) miałyby więcej czasu i do 1 stycznia 2030 r. musiałby spełniać warunki klasy „F” a później do 1 stycznia 2033 r. klasy „E”

Istnieją różne modele funkcjonujące w różnych krajach np.:

 • MEPS określonego standardu – bazują na energy performance standards np. EPC osiąganych do konkretnego czasu (PRZYKŁAD: Holandia i standard EPC dla budynków biurowych do 2023 r.)
 • MEPS progresywnych standardów – bazują na energy performance standards np. EPC podwyższanych w określonym horyzoncie czasowym (PRZYKŁAD: Szkocja i standard EPC E od 2021 dla prywatnie wynajmowanych domów, EPC D od 2022 (nowe najmy), EPC D dla wszystkich najmów od 2025)
 • MEPS głębokiego standardu – bazują na energy performance standards np. EPC dla najgorszych budynków (standardu F i G) i osiągnięciu przez nie standardu B do 2030 i później do 2040 kolejna grupa (standard D i E) do standardu B (PRZYKŁAD: propozycja francuska)
 • MEPS przy konkretnej sytuacji – np. przy sprzedaży lub wynajmie (traktowane jako dodatkowe MEPS)
 • MEPS związane z działaniami – wymóg podjęcia działań (np. ocieplenia) dla konkretnego punktu czasowego związanego z budynkiem (np. wymiana źródła)
 • MEPS związany z celem modernizacji – polega na określeniu % budynków konkretnego rodzaju, które muszą być poddane modernizacji każdego roku (PRZYKŁAD: Art. 5 Dyrektywy EPBD gdzie 3% specyficznych budynków publicznych musi być poddane modernizacji).

Stanowisko Fali Renowacji do propozycji rewizji z grudnia 2021 r. (z 31.o3.2022) z zakresu MEPS:

Bardzo skutecznym sposobem na osiągnięcie wzrostu jakości i liczby renowacji jest (1) wprowadzenie minimalnych norm charakterystyki energetycznej budynków (tzw. MEPS – Minimum Energy Performance Standards) dla wszystkich rodzajów budynków wraz z (2) poprawionymi świadectwami charakterystyki energetycznej (EPC – Energy Performance Certificates) i (3) Krajowymi Planami Renowacji Budynków (NBRPs). Jednakże, przy okazji, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę 3 ważne zagadnienia, by zmniejszyć wysokie ryzyko krótko-terminowych, płytkich inicjatyw renowacyjnych (przez, które nie zostanie uchwycony pełny efektywny kosztowo potencjał renowacji i powiązane z nią wszechstronne pozytywne efekty): 

 • Zapewnienie, by budynki o klasie F i G od samego początku były poddawane modernizacji do wysokiego standardu (minimum C lub wyżej) wraz z przejrzystym harmonogramem czasowym dla rozwoju w zakresie MEPS 
 • Wyznaczenie wymagań dla budynków o innych klasach energetycznych (nie tylko budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej) 
 • Harmonizacja EPC, by osiągnąć lepszą jakość etykiet energetycznych i ich wdrażenia 

LTRS

Długoterminowa Strategia Renowacji

EPCs

Energy performance certificates

nZEB

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

SRI

Smart  readiness  indicator

Pomoc

finansowanie, wsparcie techniczne