Komisja Europejska stworzyła jednolity system wskaźników gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci. System ten jest obecnie dobrowolny i może pomóc w cyfryzacji budynków i zwiększeniu roli, jaką mogą odegrać budynki w integracji systemu energetycznego.

Dotychczas

System jest dobrowolny.

 

Więcej informacji wkrótce…

Rewizja

Więcej informacji wkrótce…

Stanowisko Fali Renowacji do propozycji rewizji z grudnia 2021 r. (z 31.o3.2022) z zakresu SRI:

Wskaźniki gotowości budynku (SRI) wspomniane wyżej powinny być wprowadzone na zasadzie obowiązkowości wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej (EPC) dla dużych i nowych niemieszkalnych budynków. Zharmonizowany europejski program dla SRI ma kluczowe znaczenie podczas projektowania, budowy, użytkowania i utrzymania budynków w ich całkowitym czasie życia. SRI doprowadzi do poprawy w zakresie 3 kluczowych funkcjonalności “smart” w kontekście budynków: reagowanie na potrzeby użytkowników budynków, zdolność przewidywania na poziomie użytkowania i elastyczność sieci. Użycie SRI umożliwi użytkownikom końcowym zrozumienie bezpośredniego związku między aktywnymi systemami technicznymi budynku i jego charakterystyką energetyczną w jego otoczeniu, mieście i sieci. Co więcej, Art. 19 powinien zawierać horyzont czasowy dla wprowadzenia cyfrowego dziennika budynku (DBL – Digital Building Logbook).

Rekomendujemy również by powody, dla których, i zasady dzielenia się danymi powinny być jasno określone w zgodzie z unijną strategią danych. Wierzymy, że wszyscy interesariusze biorący udział w łańcuchu wartości dla renowacji powinni mieć bezpośredni i łatwy dostęp do odpowiednich danych dotyczących systemów budynku, idealnie w formacie cyfrowym. Państwa członkowskie powinny być zachęcane do używania i promowania automatyzacji budynki i systemów kontroli, inteligentnych liczników (smart meters) itd. by wspierać używanie danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, gdy podjęta jest decyzja o ocenie charakterystyki energetycznej budynku.

LTRS

Długoterminowa Strategia Renowacji

MEPS

Minimalne standardy energetyczne dla budynków

nZEB

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

SHORT TITLE

Energy performance certificates

SHORT TILTE

National financial measures