Stanowisko Fali Renowacji do propozycji rewizji z grudnia 2021 r. (z 31.o3.2022) z zakresu wsparcia:

Ambitne podejście powinno być (4) połączone z działaniami pomocniczymi takimi jak finansowanie, wsparcie techniczne oraz narzędziami szkoleniowymi I informacyjnymi (nie tylko o dostępnych źródłach finansowania ale także o obecnych wymaganiach odnośnie MEP). Kluczowe jest umożliwienie i ułatwienie zastosowania komercyjnej kompleksowej obsługi inwestora (“one-stop-shop”) umożliwiając im jednocześnie dostęp do publicznego finansowania bazując na unijnym systemie certyfikacji w celu zapewnienia jakości ich usług. Uwzględnienie gmin w procesie dekarbonizacji zasobu budynków ma ogromne znaczenie (szczególnie w przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach), gdyż mogą one zapewnić mapowanie zasobów budowlanych (m.in. poprzez wizyty “od drzwi do drzwi” kwalifikowanych i/lub certyfikowanych profesjonalistów, którzy ocenialiby charakterystykę energetyczną budynku i proponowaliby zintegrowane usługi energetycznej  oraz dostępne źródła finansowania).

LTRS

Długoterminowa Strategia Renowacji

MEPS

Minimalne standardy energetyczne dla budynków

nZEB

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii

SHORT TITLE

Energy performance certificates

SHORT TITLE

Smart readiness indicator

SHORT TILTE

National financial measures