Raport Fali Renowacji-zapraszamy do lektury!

 
 

Efektywność energetyczna budynku to komfort, zdrowie i niższe rachunki.

 
 

Nie traćmy energii. Pokazaliśmy jak skutecznie modernizować budynki.

Nasza misja

Skuteczne działanie na rzecz osiągnięcia rocznie poziomu minimum 3% renowacji budynków w Polsce połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Eliminacja strat energii przez przegrody zewnętrzne, poprawa efektywności energetycznej systemów technicznych: 

 • ogrzewania,
 • chłodzenia,
 • wentylacji,
 • ciepłej wody użytkowej
 • oświetlenia,

poprzez zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz wymianę źródeł ciepła na wydajne i nieemisyjne.

Pozytywne efekty kompleksowego podejścia:

 • Miejsca pracy powstające od razu, ale zachowane na długie lata.
 • Ograniczenie smogu
 • Obniżenie problemu ubóstwa energetycznego
 • Zdrowie i komfort obywateli
 • Rozwój innowacji i cyfryzacja
 • Transformacja klimatyczna
 • Utrzymanie płynności gospodarczej poprzez zapewnienie aktywności ekonomicznej w branży budowlanej i okołobudowlanej

Rewizja Dyrektywy EPBD

Nasi członkowie