Kim jesteśmy?

 

Fala Renowacji to międzysektorowa grupa ekspercka zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Naszą misją jest skuteczne działanie na rzecz osiągnięcia rocznie poziomu minimum 3% renowacji budynków w Polsce połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji.

Co rozumiemy przez kompleksową modernizację energetyczną polskich zasobów budowlanych?

 

Kompleksowa modernizacja to działania obejmujące: eliminację strat energii przez przegrody zewnętrzne, poprawę efektywności energetycznej systemów technicznych budynków (ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia)….

Wizja i działania

 

Chcemy być mocnym głosem sektora biznesu w zakresie efektywności energetycznej budynków w Polsce, być partnerem organizacji i instytucji zajmujących się tym tematem w Polsce, regionie Europy Centralnej i Wschodniej i na poziomie Unii Europejskiej.

Swoją wiedzą, doświadczeniem w zakresie efektywności energetycznej budynków pragniemy się podzielić z każdym, kto chce wykorzystać to na drodze do jej poprawy: urzędnikami, samorządowcami, organizacjami pozarządowymi.

Jakie cele globalne nam przyświecają?

(1) No poverty
(3) Good health and well-being
(7) Affordable and clean energy
(8) Decent work and economic growth
(9) Industry, innovation and infrastructue
(11) Sustainable cities and communities
(12) Responsible consumption and production
(13) Climate Action

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ:

Jak funkcjonujemy:

Jesteśmy stowarzyszeniem rejestrowym, którego członkami są firmy z branży efektywności energetycznej popierające misję stowarzyszenia. Wspólnie aktywnie działamy na rzecz poprawy standardu technicznego budynków w Polsce. Przedstawiciele firm, będący członkami stowarzyszenia, stanowią grupę ekspertów gwarantując wysoki poziom merytoryczny opracowywanych przez nas dokumentów i podejmowanych działań. Stowarzyszenie tworzone jest przez specjalistów, którzy na co dzień żyją nowoczesnymi technologiami budynkowymi i wiedzą jak je efektywnie stosować w praktyce. Bieżące działania w ramach stowarzyszenia realizowane są przez Sekretariat ściśle współpracujący z ekspertami Fali Renowacji.

Czym się zajmujemy:

PROMUJEMY EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW wydając specjalistyczne raporty, aktywnie uczestnicząc w konferencjach, spotkaniach, dyskusjach oraz dzieląc się istotnymi informacjami na stronie www i w mediach społecznościowych
REPREZENTUJEMY GŁOS BIZNESU biorąc udział w konsultacjach dokumentów krajowych, unijnych i samorządowych, działając w ministerialnych grupach roboczych, organizując spotkania eksperckie, przygotowując stanowiska
WSPÓŁPRACUJEMY z organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi m.in. z Renovate Europe Campaign (REC)

RENOVATE_EUROPE_logo

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana współpracą

Falę Renowacji zainicjowały cztery firmy:

logo-knauf

Pozostali Członkowie:

honeywell
schneider