Skip to main content

Kim jesteśmy?

Fala Renowacji to międzysektorowa grupa ekspercka zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Naszą misją jest skuteczne działanie na rzecz osiągnięcia rocznie poziomu minimum 3% renowacji budynków w Polsce połączone ze wzrostem udziału
kompleksowych, głębokich renowacji.

Co rozumiemy przez kompleksową modernizację energetyczną polskich zasobów budowlanych?

Kompleksowa modernizacja to działania obejmujące: eliminację strat energii przez przegrody zewnętrzne, poprawę efektywności energetycznej systemów technicznych budynków (ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia).

Jak funkcjonujemy?

Jesteśmy stowarzyszeniem rejestrowym, którego członkami są firmy z branży efektywności energetycznej popierające misję stowarzyszenia. Wspólnie aktywnie działamy na rzecz poprawy standardu technicznego budynków w Polsce. Przedstawiciele firm, będący członkami stowarzyszenia, stanowią grupę ekspertów gwarantując wysoki poziom merytoryczny opracowywanych przez nas dokumentów i podejmowanych działań. Stowarzyszenie tworzone jest przez specjalistów, którzy na co dzień żyją nowoczesnymi technologiami budynkowymi i wiedzą jak je efektywnie stosować w praktyce. Bieżące działania w ramach stowarzyszenia realizowane są przez Sekretariat ściśle współpracujący z ekspertami Fali Renowacji.

Czym się zajmujemy?

PROMUJEMY EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW wydając specjalistyczne raporty, aktywnie uczestnicząc w konferencjach, spotkaniach, dyskusjach oraz dzieląc się istotnymi informacjami na stronie www i w mediach społecznościowych REPREZENTUJEMY GŁOS BIZNESU biorąc udział w konsultacjach dokumentów krajowych, unijnych i samorządowych, działając w ministerialnych grupach roboczych, organizując spotkania eksperckie, przygotowując stanowiska WSPÓŁPRACUJEMY z organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi m.in. z Renovate Europe Campaign (REC).

Jakie cele globalne nam przyświecają?

Falę Renowacji zainicjowały cztery firmy:

Członkowie:

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków