Skip to main content

Konsultacje publiczne rewizji KPO 15 kwietnia 2024

konsultacje

W I połowie kwietnia 2024 r. Stowarzyszenie Fala Renowacji włączyło się w proces konsultacji publicznych tzw. rewizji Krajowego Planu Odbudowy 2024.

 

8 kwietnia wzięliśmy udział w wysłuchaniu publicznym – nagranie dostępne jest tutaj (przedziały czasowe od: (1) 1:52:44 (2) 2:13:40) a także przesłaliśmy nasze uwagi przez formularz konsultacyjny:

 

Pozytywnie oceniamy zwiększenie budżetu na przedsięwzięcia termomodernizacyjne dla budynków wielorodzinnych. Niemniej, postulujemy, aby inwestycje w OZE (w zakresie źródła ciepła) były dofinansowane w ramach programu tylko wtedy, gdy budynek był wcześniej poddany termomodernizacji albo w przypadku trwającej termomodernizacji.  Inwestycje w OZE do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne, mikro wiatraki) poprzedzone powinny być działaniami poprawiającymi efektywność energetyczną np. wymianę oświetlenia na energooszczędne, aby nie przewymiarować niepotrzebnie instalacji OZE. Pozwoli to również na odciążenie lokalnej sieci elektroenergetycznej. Przy realizacji modernizacji energetycznych ze wsparciem w ramach programu powinna być stosowana obligatoryjnie zasada pierwszeństwa efektywności energetycznej (EE1). Wskaźnikiem  sukcesu programu, monitorowanym przez instytucję zarządzającą, powinna być oszczędność energii z sektora budynków.

 

Uzasadnieniem dla rewizji KPO jest zachowanie ważnych społecznie i rozwojowo reform i inwestycji. W obliczu rosnących cen nośników energii tego rodzaju inwestycją jest poprawa efektywności energetycznej budynków, także wielorodzinnych, co wpływa na poprawę komfortu życia i niższe rachunki. Program TERMO działa dobrze w zakresie instalacji OZE, ale jest dużo mniej popularny w z zakresie wspierania termomodernizacji. Z danych przedstawionych w Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków wynika natomiast, że głównym obciążeniem mieszkańców są koszty ogrzewania, a jedynie 11% pomieszczeń jest ogrzewanych wg technik grzewczych określonych jako “pozostałe” (w co wchodzi też energia elektryczna). A więc priorytetem programu powinno być wsparcie trwałego obniżenia kosztów ogrzewania, bo będzie zgodne z przesłankami rewizji w KPO.

 

Podsumowując, w obliczu rosnących cen nośników energii i związanych z tym wyzwań społecznych, program wsparcia powinien zachęcać do realizacji kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, a nie jedynie zwiększenia liczby instalacji OZE. Dzięki takiemu podejściu unikniemy także instalacji przewymiarowanych w stosunku do zapotrzebowania, źródeł ciepła.

 

 

konsultacje
KPO powinien

zachęcać do realizacji kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

a nie jedynie zwiększenia liczby instalacji OZE

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków