Skip to main content

Konferencja roczna Fali Renowacji – 2024 11 czerwca 2024

EPBD wydarzenie

Roczna konferencja Stowarzyszenia Fali Renowacji już 19 czerwca 2024, tym razem organizowana w ramach międzynarodowego projektu EPBD.wise.

Będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób skutecznie wdrożyć dyrektywę budynkową – Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

EPBD jest więc kluczem do sprawiedliwej transformacji Polski.

W ramach wydarzenia przewidujemy:

 • Dyskusję przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych nt. rozwiązań administracyjnych, legislacyjnych i finansowych, które pozwolą na efektywne wdrożenie dyrektywy EPBD w Polsce
 • Rundę pytań do przedstawicieli producentów materiałów i technologii dla poprawy efektywności energetycznej budynków nt. możliwości i warunków zwiększenia mocy wytwórczych przez sektor przedsiębiorstw
 • Prezentację zapisów dyrektywy EPBD oraz najlepszych praktyk z różnych państw UE przez przedstawicieli konsorcjum projektowego oraz Komisji Europejskiej
 • Warsztaty na temat wdrożenia poszczególnych elementów Dyrektywy EPBD tj. Krajowego Planu Renowacji Budynków (NBRP), świadectw charakterystyki energetycznej budynków (EPCs), Minimalnych Standardów Energetycznych Budynków (MEPS)

 

Wydarzenie poprowadzi Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca Fala Renowacji, a wezmą w nim udział m.in.:

 • Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Robert Gajda – Wiceprezes Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • GabrielaLenartowicz – z-ca przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przemysław Perczyński – Radca w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Zofia Wetmańska – Wiceprezeska, Instytut Reform
 • Mathilde Leroy i Julien Tami – DG ENER
 • Rose Hartwig-Peillon – REC/Efficient Buildings Europe
 • Andreas Mueller i Francesca Conselvan – e-think

EPBD wydarzenie
Skuteczne i dobrze zaplanowane wdrożenie zapisów dyrektywy umożliwi:

znaczne oszczędności energii zużywanej budynki

likwidację zjawiska ubóstwa energetycznego

poprawę jakości powietrza

poprawę bezpieczeństwa kraju

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków