Skip to main content

EPBD przegłosowana przez Parlament UE 13 marca 2024

EPBD

12 marca br Parlament Europejski przegłosował zdecydowaną większością przyjęcie znowelizowanej dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (tzw. EPBD).  

 

To nowa era w temacie dekarbonizacji sektora budowlanego i ostatni brakujący duży element pakietu Fit for 55 w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego – budynki odpowiadają za jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych związanych z energią w UE i 42% końcowego zużycia energii w UE.

 

Dzięki dyrektywie EPBD państwa członkowskie Unii Europejskiej przygotują krajowe plany renowacji budynków, a każdy z nich będzie zawierał mapę drogową z celami na lata 2030, 2040 i 2050 w odniesieniu do rocznego wskaźnika modernizacji energetycznej (art. 3).

Krajowe harmonogramy będą także uwzględniać dekarbonizację systemów ogrzewania i chłodzenia, sieci ciepłowniczych i stopniowego wycofywania paliw kopalnych z ciepłownictwa.

 

W przypadku budynków niemieszkalnych, państwa UE będą zobowiązane do doprowadzenie do sytuacji, że zużycie energii w m2 na rok będzie do 2030 r. niższe niż w 16% najbardziej energożernych budynkach i do 2033 niższe niż w 26% tych budynków.  To rządy samodzielnie zdecydują, czy wyrażą wskazane progi w zużyciu energii pierwotnej, czy też końcowej. Wybiorą także rodzaje budynków, które nie będą się wliczać do tych progów, przy czym muszą zastosować precyzyjne i transparentne kryteria wyboru (art. 9).

Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych zapisy są dużo bardziej elastyczne niż w pierwszych propozycjach Dyrektywy. To państwa członkowskie ustanowią krajową trajektorię renowacji sektora mieszkaniowego, tak aby zmniejszyć średnie zużycie energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16% do roku 2030 i o 20-22% do roku 2035. 55% spadku średniego zużycia energii pierwotnej będzie musiało zostać osiągnięte poprzez renowację najgorszych budynków mieszkalnych. Także w tym przypadku rządy zdecydują, które kategorie budynków zostaną wyłączone z tej puli – np. budynki historyczne, rolnicze, należące do sił zbrojnych.

Dyrektywa ustanawia też ramy dla wdrożenia klas energetycznych (od A do G), świadectwa charakterystyki energetycznej (art. 16) oraz paszportów renowacyjnych.

 

Wszystkie duże budynki stopniowo będą  wyposażane w systemy automatyki i sterowania (BACS) oraz systemy kontroli oświetlenia (art. 11). Ważna będzie także jakość środowiska wewnętrznego-IEQ oraz smart readiness indicator-SRI (Art. 13).

 

Co istotne, dyrektywa wprowadza także obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie wsparcia finansowego, zachęt finansowych dla renowacji, a także mechanizmów likwidujących bariery rynkowe na drodze do renowacji oraz obowiązek utworzenia punktów kompleksowej obsługi mieszkańców (One-Stop-Shops).

 

Ostatnim krokiem na ścieżce legislacyjnej UE jest głosowanie w Radzie, które najpewniej odbędzie się w połowie kwietnia. Później dokument musi się pojawić w dzienniku Dyrektyw i zaczyna się 2-letni niezwykle ważny proces implementacji w państwach członkowskich.

 

Stowarzyszenie Fala Renowacji jest zaangażowana w projekt epbd.wise, w ramach którego pochylimy się nad kilkoma elementami znowelizowanej EPBD tj. Krajowym Planami Renowacji Budynków, świadectwami energetycznymi i tzw. MEPS.

 

źródła infografik:

https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/fit-for-55-making-buildings-in-the-eu-greener/

EPBD

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków