Skip to main content

Fala Renowacji na 4DesignDays w Katowicach (25-26.01) 27 stycznia 2024

wydarzenie

Stowarzyszenie Fala Renowacji wzięło udział w 4Design Days, które odbywały się w dniach 25-26 stycznia w Katowicach.

 

Oprócz ogłoszenia i wręczenia nagród w konkursie na modelową renowację budynku – RenOwacja2024, o czym piszemy w osobnym wpisie, Dyrektor Zarządzająca wzięła udział w inspirujących dyskusjach w ramach następujących punktów programu:

🟢”Budownictwo w obiegu zamkniętym – jak powinien wyglądać recycling budynków w praktyce?”

🟢”Kiedy Fala Renowacji dotrze do Polski” (moderacja)

🟢 Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa

 

Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa powołane zostało przez Organizatorów 4DD czyli Grupę PTWP, by stworzyć listę kluczowych rekomendacji, które przyspieszą zieloną rewolucję w przemyśle budowlanym w Polsce. W Forum wzięli udział m.in.:
🟩 Dariusz Blocher, prezes zarządu Grupa Unibep
🟩 Miroslaw Czarnik, prezes zarządu GPP S.A.
🟩 Joanna Czynsz-Piechowiak, prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce
🟩 Justyna Glusman, dyrektorka zarządzająca Stowarzyszenia Fala Renowacji
🟩 Tomasz Konior, architekt, właściciel KONIOR studio
🟩 Stanisław Podkański, architekt miasta Katowice City – live, work & invest
🟩 Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland

 

Najważniejsze konkluzje wyłaniające się z powyższych punktów programu 4DD, to:

🟢 konieczność podniesienia rangi i upowszechnienia edukacji ekologicznej (na wszystkich szczeblach)
🟢 wzmocnienie współpracy z sektorem finansowym i wypracowanie nowych sposobów oceny ryzyka inwestycji, z uwzględnieniem kwestii społecznych oraz stanu technicznego budynku
🟢 odblokowanie narzędzi współpracy przy finansowaniu inwestycji w modernizację budynków, w szczególności ESCO
🟢 wdrożenie klas energetycznych oraz powszechnego systemu wsparcia – One-Stop-Shopów – w których dostępne będzie doradztwo dot. najbardziej optymalnej ścieżki renowacji budynku oraz źródeł finansowania
🟢 zmiana klasyfikacji materiałów rozbiórkowych, z których nie wszystkie są odpadem, ale mogą być elementem do ponownego wykorzystania
🟢 przebudowa programu Czyste Powietrze tak, aby adresował w sposób adekwatny wyzwania związane z koniecznością poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wymiany kopciuchów – jako rozwiązanie szeregu problemów społecznych i szansa na rozwój ekonomiczny
🟢 wdrożenie systemu monitorowania stanu sektora budowlanego i tempa oraz jakości modernizacji budynków w Polsce, integracja i uzupełnienie istniejących baz danych
🟢 uzależnienie wysokości finansowania publicznego od efektów w postaci poprawy efektywności energetycznej, który najłatwiej będzie wyrazić w ramach systemu klas energetycznych
🟢 integracja istniejących programów wsparcia i wypracowanie dzięki temu efektów synergii działań w różnych branżach, a także lepsze dopasowanie programów do potrzeb różnych grup odbiorców
🟢 potraktowanie efektywności energetycznej jako elementu polityki transformacji energetycznej państwa i uwzględnienie poprawy efektywności w scenariuszach transformacji, w szczególności w predykcjach dotyczących zapotrzebowania na energię.

”Było bardzo ciekawie i inspirująco - mam też nadzieję, że wnioski, do których wspólnie doszliśmy oraz rekomendacje dla rządu wypracowane podczas debaty w ramach Forum Zrównoważonego Budownictwa, rzeczywiście przyspieszą zieloną rewolucję w przemyśle budowlanym w Polsce, dzięki temu, że znajdą swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa i praktyce administracyjnej, a także w działaniach sektora komercyjnego

Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca

wydarzenie
Braliśmy udział w następujących punktach programu:

”Budownictwo w obiegu zamkniętym – jak powinien wyglądać recycling budynków w praktyce?”

”Kiedy Fala Renowacji dotrze do Polski” (moderacja)

Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków