Skip to main content

Co rozumiemy przez kompleksową modernizację energetyczną polskich zasobów budowlanych?

Kompleksowa modernizacja to działania obejmujące:

  1. Eliminację strat energii przez przegrody zewnętrzne
  2. Poprawę efektywności energetycznej systemów technicznych budynków
    (ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia) w tym pooprzez zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz wymianę źródeł ciepła na wydajne i nieemisyjne.

Powyższe, z poszanowaniem zasady  pierwszeństwa efektywności energetycznej, poprzez zachowanie odpowiedniej kolejności prac modernizacyjnych zakładając, że jako pierwsze muszą zostać wykonane działania zmniejszające zapotrzebowanie na energię i optymalizujące jej wykorzystanie, a dopiero później wymiana lub dywersyfikacja jej źródeł.

Dlaczego chcemy mówić o kompleksowej modernizacji energetycznej budynków teraz i jak to robimy?

W maju 2020 roku, po wybuchu epidemii COVID-19, kiedy Unia Europejska zaczęła wzmożone dyskusje na temat Europejskiego Planu Odbudowy gospodarki po pandemii, zebraliśmy jako grupa podpisy ponad 20-stu organizacji reprezentujących różne sektory i wysłaliśmy list do Rządu polskiego. W liście podkreśliliśmy/zaznaczyliśmy jakie korzyści Polska może odnieść z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu, zdrowia obywateli i rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej energetyki, jeśli wykorzysta szansę wykorzystania nadchodzących środków finansowych z UE na poprawę efektywności energetycznej budynków.

Opracowaliśmy również raport opisujący korzyści wynikające ze zwiększenia tempa kompleksowej i głębokiej renowacji energetycznej budynków w Polsce. Poprawa efektywności energetycznej budynków przynosi wiele korzyści pobudzając  gospodarkę do dalszego rozwoju w sposób zrównoważony, jednocześnie wzmacniając odporność społeczeństwa. Efektywność energetyczna w budynkach jest motorem dla tworzenia i utrzymania lokalnych miejsc pracy, obniżania rachunków za energię, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza i wypełniania przez Polskę zobowiązań na rzecz efektywności energetycznej, obniżania emisji dwutlenku węgla oraz zwiększania udziału OZE w produkcji energii.

#FalaRenowacji #termomodernizacja #dotacje

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków