Skip to main content

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Nasze działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków

Czytaj dalej

Rekomendacje dla rządu

Co rząd może zrobić dla Polaków i budynków

Czytaj więcej
Zostań partnerem stowarzyszenia

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Zostań partnerem stowarzyszenia

Nasza misja

Skuteczne działanie na rzecz osiągnięcia rocznie poziomu minimum 3% renowacji budynków w Polsce połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji.

Czytaj więcej

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Eliminacja strat energii przez przegrody zewnętrzne, poprawa efektywności energetycznej systemów technicznych:

 • Ogrzewania
 • Chłodzenia
 • Oświetlenia
 • Ciepłej wody użytkowej
 • Wentylacji

poprzez zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz wymianę źródeł ciepła na wydajne i nieemisyjne.

Pozytywne efekty kompleksowego podejścia:

Eliminacja strat energii przez przegrody zewnętrzne, poprawa efektywności energetycznej systemów technicznych:

 • Miejsca pracy powstające od razu, ale zachowane na długie lata
 • Poprawa jakości powietrza
 • Likwidacja problemu ubóstwa energetycznego
 • Zdrowie i komfort obywateli
 • Rozwój gospodarczy
 • Innowacje i cyfryzacja gospodarki
 • Transformacja energetyczna
 • Ochrona klimatu

Mapa renowacji

Dobre przykłady kompleksowych modernizacji budynków w Polsce

Zobacz więcej

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków