FALA RENOWACJI BUDYNKÓW – WIELOWYMIAROWE KORZYŚCI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Z KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Zawarliśmy w nim informacje i dane dotyczące wpływu kompleksowej termomodernizacji na tworzenie miejsc pracy, wspieranie innowacji w zakresie energetyki, wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz spełnienie wybranych celów unijnych w zakresie energii i klimatu. Raport zawiera również proponowane kierunki działań oraz przykłady istniejących programów i planów termomodernizacji budynków dla wyjścia z kryzysu spowodowanego COVID-19 realizowanych w innych krajach.

Raport jest do pobrania tutaj.

Głęboka modernizacja budynków może mieć kluczowe znaczenie dla podniesienia standardu życia w Polsce: wpływ energooszczędnych, zrównoważonych budynków na komfort, zdrowie i jakość życia jest nie do przecenienia, a korzyści w postaci tworzenia lokalnych miejsc pracy pomogą wzmocnić gospodarkę. Szacuje się, że kompleksowa termomodernizacja budynków da w Polsce prawie 300 tys. miejsc pracy. Obecnie funkcjonujące mechanizmy wsparcia nie są jednak wystarczające, żeby odblokować ten potencjał. Wychodzenie z kryzysu pandemii stwarza możliwości wprowadzenia dodatkowych mechanizmów znacząco poprawiających efektywność energetyczną istniejących budynków. Europejski Plan Odbudowy zaproponowany przez Komisję Europejską dnia 28 maja 2020 r., kładący nacisk na transformację ekologiczną, jest historyczną szansą na wzrost inwestycji w głęboką modernizację energetyczną budynków w Polsce.