Renowacja energetyczna budynków została na poziomie europejskim wyodrębniona jako ważny obszar Zielonego Ładu służący wzrostowi efektywności energetycznej w sektorze budynków i nakierowany na osiągnięcie zysków w zakresie energii i rozwoju gospodarki. By pomóc w realizacji tych celów Komisja Europejska opublikowała w połowie października 2020 r. nową strategię pt. Fala Renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, polepszanie warunków życia.

źródło grafiki: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/FS_20_1844