Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205

Warning: The magic method SEIWP_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/search-engine-insights/seiwp.php on line 75
Pierwszeństwo efektywności energetycznej – raport – Fala renowacji

Pierwszeństwo efektywności energetycznej (ang. energy efficiency first), które obowiązuje jako zasada w unijnej polityce energetyczno-klimatycznej od 2018 r. jest bardzo ważna dla inicjatywy Fala Renowacji. Podobnie jak UE zdajemy sobie sprawę, ze bez jej wdrażania nie będzie możliwa realizacja celów klimatycznych, do których zobowiązaliśmy się w lipcu 2021 roku – oznaczających dla UE do 2030 r. redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% względem poziomu z 1990 r., a najpóźniej w 2050 r. stanie się neutralną klimatycznie.

W powyższym kontekście polecamy raport think tanku WISE Europa pt. Mniej znaczy więcej. Rola efektywności energetycznej w transformacji do neutralności klimatycznej przygotowany przez ekspertów – Piotr Chrzanowski, Aleksander Śniegocki i Izabela Zygmunt. Pokazuje on olbrzymi potencjał efektywności energetycznej, którego wykorzystanie jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia efektywnej kosztowo transformacji energetycznej w tempie wynikającym z celów klimatycznych UE. Zawiera również zestaw rekomendacji m.in. narzędzi wsparcia oraz działań podnoszących świadomość na temat tego, co można robić, by skutecznie wdrażać zasadę pierwszeństwa efektywności energetycznej w praktyce.

Efektywność energetyczna jest najczystszym i najtańszym sposobem zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, w szczególności wobec zachodzącej transformacji energetycznej. W raporcie przeanalizowano potencjał ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, potencjał ograniczenia zapotrzebowania na paliwo w sektorze budynków mieszkalnych poprzez poprawę charakterystyki energetycznej budynków i zainstalowanie zeroemisyjnych źródeł ciepła oraz potencjał ograniczenia zapotrzebowania na energię w procesach przemysłowych. We wszystkich trzech przypadkach koszt poprawy efektywności energetycznej okazał się być znacząco niższy zarówno w porównaniu ze wzrostem produkcji energii z czystych źródeł, jak i z brakiem działań i dalszym korzystaniem z węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z raportu dostępnymi na stronie  Partnera inicjatywy Fala Renowacji, który współpracował przy raporcie.