Na początku listopada zwróciliśmy się z apelem do Minister Klimatu przypominając o palącym problemie nieefektywnych budynków w Polsce w kontekście rosnących cen energii. Przypomnieliśmy list naszych kolegów z Renovate Europe Campaign, w którym mówili oni by modernizować budynki w celu ochrony konsumentów.

W naszym liście podkreślaliśmy:

Bezpośrednie wsparcie gospodarstw domowych, szczególnie wrażliwych na wzrost cen energii, w formie dopłat finansowych jest tylko rozwiązaniem doraźnym i łagodzącym skutki. Nie ograniczy ono ubóstwa energetycznego, które teraz osiągnie jeszcze wyższy poziom niż dotychczasowy. Dopiero konsekwentne i przez długie lata wdrażanie działań przyśpieszających modernizację energetyczną budynków, to prawdziwe rozwiązanie problemu.

i prosiliśmy Minister Klimatu o:

wzmożenie działań w zakresie wspierania efektywności energetycznej budynków, m.in. poprzez praktyczną implementację zasady pierwszeństwa
efektywności energetycznej w Krajowym Planie Odbudowy oraz w programach krajowych realizowanych w najbliższych latach, zapewnienie ambitnych celów i działań w ramach pakietu Fit-for-55, w szczególności starań o rewizję Dyrektywy EPBD.

Mamy nadzieję, że potencjał efektywności energetycznej budynków zostanie zauważony i wykorzystany przez Ministerstwo Klimatu a także inne Ministerstwa, w których gestii leży temat budynków.