Z przyjemnością informujemy, że dr Justyna Glusman dołączyła do zespołu Fali Renowacji. Będzie odpowiedzialna za reprezentowanie i zarządzanie działaniami Fali Renowacji, a także budowanie relacji z wszystkimi aktorami sektora efektywności energetycznej budynków, w tym administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami branżowymi biznesem i mediami.

Justyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics, w której uzyskała doktorat oraz ukończyła podyplomowe studia z polityki miejskiej (MSc Executive in Cities). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji rządowej oraz samorządowej, a także w sektorze finansowym. Jest autorką licznych publikacji poświęconych zrównoważonym miastom oraz polityce rozwoju.

Przez ostatnie trzy lata pełniła funkcję Dyrektora Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni w urzędzie miasta stołecznego Warszawy, jako członek Zarządu miasta. Podlegały jej sprawy związane z jakością powietrza, polityką klimatyczną oraz rozwojem terenów zieleni

Wdrażając oparte na wiedzy podejście w politykach publicznych stworzyła kompleksowy system zarządzania zielenią, dzięki któremu Warszawa w sposób bardziej transparentny i efektywny chroni istniejący drzewostan. W ramach polityki klimatycznej na szczególną uwagę zasługuje przystąpienie Warszawy do programu i uzyskanie wsparcia z tej instytucji na przygotowanie strategii dekarbonizacji miasta – Green City Action Plan. Partnerem merytorycznym w tym projekcie jest C40 Cities, koalicja miast, które stawiają sobie najbardziej ambitne cele w kontekście polityki klimatycznej.

Warszawa dołączyła także do programu C40 Cities Inclusive Climate Action, w ramach którego zaprojektowała zestaw narzędzi do walki z ubóstwem energetycznym. Oprócz tego, Warszawa pod zarządem Justyny przeprowadziła pierwszy w Polsce Panel Klimatyczny, zaprojektowała pilotażowy program modernizacji energetycznej 50 budynków oświatowych o najgorszych parametrach technicznych w kontekście efektywności energetycznej oraz kończy prace nad Warszawskim Standardem Zielonego Budynku.

Justyna, wspólnie z ekspertami Fali Renowacji, będzie kontynuować działania skierowane na upowszechnianie znaczenia kompleksowej renowacji energetycznej budynków, w duchu zasady pierwszeństwa efektywności energetycznej tak, aby znacząco ograniczyć negatywny wpływ sektora budynków na pogłębiające się zmiany klimatu. Do zadań nowej Dyrektor zarządzającej będzie należeć m.in. reprezentowanie organizacji w rozmowach z partnerami publicznymi i prywatnymi, a także współdziałanie z członkami Fali Renowacji na rzecz edukacji z zakresu efektywności energetycznej budynków.