Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205

Warning: The magic method SEIWP_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/search-engine-insights/seiwp.php on line 75
Ambitniejsze plany UE – #REPowerUE – Fala renowacji

Komisja Europejska zaprezentowała odpowiedź UE na kryzys w zakresie bezpieczeństwa energetycznego powiązany z inwazją Rosji na Ukrainę. Propozycja to Joint European Action pod nazwą #RePowerEU, której celem jest dostęp do energii – bardziej przystępnej cenowo, bezpieczniejszej i odnawialnej.

#RePowerEU określa działania służące ograniczeniu zapotrzebowania na energię oraz takie, które zwiększą skalę produkcji i wykorzystania zielonej energii. Renowacje energetyczne budynków są określone jako mające duży udział w skutecznym radzeniu sobie z obecną sytuacją. Jednocześnie, zasada pierwszeństwa efektywności energetycznej jest ustawiona w centrów planów UE. Co więcej, Komisja potwierdza, że ta zasada jest tak ważna jak nigdy i że powinna być wdrażana w różnych sektorach i rozwiązaniach, uwzględniających zarówno działania po stronie popytu jak i podaży.

Wysiłki by ograniczyć zużycie energii, przyśpieszyć wdrażanie zielonych technologii i zróżnicować łańcuch dostaw będą skutkować w ograniczeniu zależności od paliw nieodnawialnych z Rosji ale również będą stanowić ochronę przed wzrostami cenowymi.

Te ostatnie szczególnie uderzają w gospodarstwa ubogie energetycznie czy wrażliwych konsumentów energii, którzy dużą część swojego dochodu przeznaczają na pokrycie rachunków za energię, co wpływa na pogłębianie się nierówności a także negatywnie oddziałuje na przedsiębiorców (w szczególności tych, zużywających dużo energii).

Ubóstwo i bezpieczeństwo energetyczne były także tematami spotkania Ministrów Mieszkalnictwa w dniu 8 marca w Nicei. Przed tą konferencją Ministrowie otrzymali list od Renovate Europe Campaign, której Krajowym Partnerem Wspierającym jesteśmy, w którym podkreślana była waga głębokiej i kompleksowej modernizacji jako prawdziwie zrównoważonej odpowiedzi na cel UE jakim jest ograniczenie zapotrzebowania na energię.

UE planuje ograniczenie importu gazu z Rosji o 2/3 w przeciągu roku, mimo, że pełne wdrożenie propozycji z pakietu Fit for 55 oznaczałoby zmniejszenie o tylko 30%.

Podsumowując, #REPowerUR ma potencjał doprowadzić do wdrożenia szeroko cytowanych celów z zakresu efektywności energetycznej, które do tej pory nie były zrealizowane.