Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205

Warning: The magic method SEIWP_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/search-engine-insights/seiwp.php on line 75
Apel do Premiera – konieczne działania z zakresu ee w budynkach – Fala renowacji

26 organizacji podpisało się pod inicjatywą Fali Renowacji – apelem do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego na temat konieczności postawienia tematu efektywności energetycznej budynków w centrum programu polskiej polityki energetycznej zmierzającej do uniezależnienia się od importu surowców energetycznych z Rosji i transformacji gospodarki w kierunku zero-emisyjnym.

To szansa na wykorzystanie olbrzymiego potencjału oszczędności energii drzemiącego w budynkach, które obecnie odpowiadają za około 40% zużycia energii w Polsce. Program wspierający efektywność energetyczną budynków będzie jednocześnie korzystnie wpływał na zmniejszenie ubóstwa energetycznego w polskim społeczeństwie, poprawę jakości życia Polaków (w tym poprawę jakości powietrza), a także na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w warunkach skokowych wzrostów cen importowanego gazu i węgla oraz zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki.

Sygnatariusze apelu rekomendują jak najszybszą modyfikację oraz poszerzenie istniejącego zestawu narzędzi wsparcia modernizacji energetycznych budynków tak, by tworzył on spójny system, realnie zachęcający społeczeństwo do inwestycji w efektywność energetyczną.

Mamy nadzieję, że apel ten wzmocni dialog rządu i środowiska organizacji pozarządowych na temat najlepszych sposobów zwiększania efektywności energetycznej budynków.

Jednocześnie deklarujemy gotowość do włączenia się w merytoryczny dialog z przedstawicielami administracji rządowej, tak aby przyjęte rozwiązania jak najlepiej odpowiadały na aktualne wyzwania i stanowiły realne wsparcie dla wysiłków skierowanych na budowę zielonej, zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki.

Pełna treść apelu dostępna jest tutaj..