Fala Renowacji włączyła się jako współorganizator w Drugi Krajowy Okrągły Stół dot. finansowania efektywności energetycznej w Polsce (25 maja 2022, Warszawa). Głównym organizatorem wydarzenia organizowane były przez SAPE, w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich i Ambasadą Królestwa Danii.

W trakcie spotkania, Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca przedstawiła temat Jak uwzględnić zasadę pierwszeństwa efektywności energetycznej w skutecznych programach wsparcia modernizacji energetycznej budynków? 

Prezentacje pozostałych mówców, dostępne są na stronie wydarzenia https://sape.org.pl/roundbaltic-drugi-okragly-stol/

 

Z kolei, na poziomie regionalnym dla województwa mazowieckiego, 8 czerwca, Falę Renowacji reprezentowała, Aleksandra Stępniak adresując pytanie Jak skutecznie finansować poprawę efektywności energetycznej w budynkach?

Więcej informacji dostępnych pod adresem https://nape.pl/roundbaltic-mazowieckie/