W dniach 14-15 czerwca, podczas Smart City Forum, Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca Fali Renowacji uczestniczyła we Wrocławiu w debacie poświęconej efektywnej gospodarce samorządów w obliczu rosnących cen oraz ograniczeń w dostępie do nośników energii.

Tematy poruszane podczas dyskusji panelowej to m.in.:

  • Zielona transformacja i efektywność energetyczna jako filary rozwoju samorządów
  • Długofalowa strategia ESG dla odpowiedzialnej i oszczędnej gospodarki energetycznej w samorządach
  • Eco-systemy na rzecz efektywności energetycznej pomiędzy jednostkami samorządowymi, grupami energetyczmi a dostawcami technologii
  • Możliwości podniesia efektywności posiadanej infrastruktury miejskiej
  • Dobre praktyki zielonej transformacji i efektywności energetycznej samorządów – przykłady rozwiązań, bariery, wdrożenia

W debacie wzięli także udział:
🟢 Beata Klimek – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
🟢Tomasz Książek – Prezes Zarządu Signify Polska
🟢 Ryszard Niedziółka – Burmistrz Miasta Kętrzyn
🟢 Maciej Witczak – Prezes Zarządu, Oświetlenie Uliczne i Drogowe
🟢 Krzysztof Hajdrowski – Kierownik Biura Innowacji i Transformacji Klimatycznej w grupie Enea

Justyna Glusman mówiła o konieczności zwrócenia większej uwagi na zużycie energii w budynkach, w szczególności tych pozostających w zasobie samorządów. To obszar często pomijany w miejskich strategiach inwestycyjnych, choć w obecnym kontekście klimatycznym i geopolitycznym absolutnie kluczowy.

Prezydent Beata Klimek ostrzegała, że skala wyzwań stojących przed samorządami jest bezprecedensowa, a sytuacja może być porównana z kryzysem naftowym lat 80-tych, raczej niż z krótkotrwałą nierównowagą rynku.
Oznacza to, że samorządy nie będą w stanie samodzielnie przeprowadzić koniecznej transformacji energetycznej. Należy jednak działać na wielu frontach – szukać oszczędności we wszystkich obszarach działania, gdzie jest to możliwe.

Jednym z obszarów, gdzie szybko można uzyskać oszczędności w zużyciu energii, a jednocześnie zredukować emisje CO2 jest oświetlenie. Prezes Tomasz Książek przedstawił wnioski z raportu „Cyfrowe Oświetlenie Plus” mówiącym o potencjale oszczędności energii w Polsce dzięki modernizacji oświetlenia – inwestycje rzędu 10 mld zł na wymianę oświetlenia drogowego, w budynkach oświatowych i ochrony zdrowia mogą przynieść do 2.5 mld zł oszczędności rocznie oraz redukcję emisji CO2 o ok. 2.2. mld ton. Modernizacja oświetlenia w oparciu o technologię LED wzbogaconą o system inteligentnego zarządzania infrastrukturą niesie ze sobą oszczędności rzędu aż 80%!

Burmistrz Kętrzyna, Ryszard Niedziółka podkreślał skalę wyzwań związanych z lokalnym ciepłownictwem, gdzie wielkość koniecznych inwestycji zdecydowanie przekracza możliwości finansowe samorządów lokalnych, w związku z czym konieczne będzie systemowe wsparcie rządu.

Uczestnicy debaty zgodzili się co do tego, że przezwyciężenie kryzysu, z którym już się mierzymy, a który może pogłębić się zimą wymaga współdziałania ze strony rządu, samorządu, a także działań edukacyjnych wśród mieszkańców.