Fala Renowacji zdając sobie sprawę z faktu, że w zakresie efektywności energetycznej budynków trzeba działać skutecznie, wspiera jak najbardziej ambitne zapisy Dyrektyw unijnych: EED i EPBD.

Wcześniej braliśmy udział w opiniowaniu tych dokumentów a obecnie przypominamy nasze stanowiska i wspieramy komunikację przez Partnerów na poziomie Brukseli.

Teraz, w październiku 2022 r. wraz z innymi NGO, think-tankami i graczami z sektora przemysłu podpisaliśmy 2 listy dotyczące ważnych elementów EPBD i EED tj.:

  • ambitnych MEPS czyli minimalnych standardów energetycznych budynków – list
  • pamiętania o zasadzie pierwszeństwa efektywności energetycznej – list

Zasada pierwszeństwa efektywności energetycznej powinna być wdrażana we wszystkich unijnych, krajowych i lokalnych politykach, planowaniu i inwestycjach bez względu na wielkość inwestycji.