Jako Fala Renowacji mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w podsumowaniu dużego, innowacyjnego projektu Fundacji Stocznia – Narada obywatelska o kosztach energii. Jesteśmy partnerem społecznej debaty o ubóstwie energetycznym. Byliśmy współorganizatorem I w Polsce panelu o efektywności energetycznej budynków, gdzie 100 panelistów z całego kraju przysłuchiwało się wystąpieniom ekspertów, w tym przedstawicieli Fali, a potem wybrało w werdykcie końcowym rekomendacje do realizacji.

Raport końcowy zaprezentowali organizatorzy projektu w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Jesteśmy pod wrażeniem poziomu merytorycznego zebranych rekomendacji. Postulaty z zakresu efektywności energetycznej były jednymi z trzech podstawowych obszarów do zmian, które wnieśli paneliści. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci panelistów, ekspertów, partnerów, a także politycy z różnych opcji. Wszyscy wyrazili poparcie dla zmian oczekiwanych przez autorów rekomendacji. Mieliśmy okazję uczestniczyć w dyskusji po prezentacji raportu.

W zakresie efektywności energetycznej budynków na liście rekomendacji znalazło się kilkanaście postulatów, m.in.:

  • Weryfikacja dotychczasowych programów wsparcia finansowego dla efektywności energetycznej budynków;
  • coroczna waloryzacja kosztów modernizacji energetycznej budynków ujętych w programach wsparcia;
  • nowe rozwiązania i nowe programy wsparcia;
  • jedno okienku obsługi dla osób, które chcą uzyskać informacje i skorzystać z programów wsparcia;
  • aktywna działalność doradców energetycznych;
  • wbudowanie zachęt w programie „Czyste powietrze” do kompleksowej modernizacji budynku;
  • edukacja i kampanie społeczne edukujące społeczeństwo w zakresie efektywności;
  • jasne wymagania dotyczące efektów programu „Czyste powietrze”;
  • umożliwienie skorzystania z programu „Czyste powietrze” tym, którzy już wymienili źródło ciepła i chcieliby przeprowadzić kolejne prace podnoszące efektywność energetyczną.

Spotkanie w Centrum Nauki Kopernika nie kończy projektu dotyczącego ubóstwa energetycznego. Kolejny krok to zaplanowanie realizacji tych rekomendacji.

Dziękujemy Fundacji Stocznia za współpracę i za zaangażowanie innym Partnerom projektu.

Publikacje z projektu, w tym raport końcowy dostępne są na stronie www.