Agnieszka Stawiarska reprezentująca Falę Renowacji (FR) – organizację wspierającą proces narady obywatelskiej, skomentowała wyniki pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego.

Przedstawicielka FR podkreśliła wartościowy charakter poszczególnych elementów panelu m.in. weekend edukacyjny, w który FR była zaangażowana przygotowując wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym część edukacyjną dot. efektywności energetycznej budynków.

Debata obywatelska pokazała, jak wielu działań potrzebujemy, aby ograniczyć ubóstwo energetyczne w Polsce i nie mamy więcej czasu, aby zwlekać z decyzjami.

Paneliści wskazali efektywność energetyczną jako jeden z trzech najważniejszych obszarów mających wpływ na ubóstwo energetyczne w naszym kraju. Dobrze rozumieli, że najtańszą energią jest ta zaoszczędzona. Uznali, że konieczne są zmiany w programach wsparcia dla efektywności energetyczne budynków w Polsce – aby skuteczniej wspomagały modernizacje budynków, obywatelom potrzebne jest wsparcie doradców energetycznych, utworzenie jednego okienka, w którym dowiedzą się wszystkiego na temat wsparcia na bieżąco powinny być waloryzowane kwoty dofinansowań w programach wsparcia.