Stowarzyszenie Fala Renowacji włączyło się w proces prekonsultacyjny rozporządzenia dot. charakterystyki energetycznej budynków ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w lutym br.

Stowarzyszenie Fala Renowacji, z dużą satysfakcją i nadzieją, włączyło się w prekonsultacje rozporządzenia o charakterystyce energetycznej budynków. Dokument poddawany konsultacjom zawiera w sobie propozycje systemu klas energetycznych oraz świadectw energetycznych budynków – elementy, o których wprowadzenie do polskiej legislacji apelowaliśmy od dawna, ze względu na ich przydatność, a także skuteczne funkcjonowanie w innych krajach.

Klasy energetyczne są narzędziem, które pomoże w odpowiednim przygotowaniu się na działania modernizacyjne na zasobie polskich budynków wynikające ze znowelizowanej Dyrektywy EPBD. Jak pokazują doświadczenia innych państw, jest to także narzędzie przydatne przy konstruowaniu skutecznych programów i narzędzi wsparcia modernizacji budynków, zarówno wykorzystujących środki publiczne jak i prywatne. Co więcej, dobrze opracowane (również od strony graficznej) świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą być dobrym medium komunikacji z mieszkańcem/właścicielem budynku (a nie tylko przykrym obowiązkiem), mającym walory edukacyjne, a także ułatwiającym  przemyślane działania modernizacyjne. W ostatecznym  rozrachunku będą one przede wszystkim służyć poprawie jego komfortu życia.

Uwagi Fali Renowacji w znaczącym stopniu dotyczyły właśnie tego elementu rozporządzenia (załączników), w których prezentowana jest nowa wersja świadectw.  Mają one na celu poprawę czytelności i rzetelności informacji przekazywanych za pomocą tego dokumentu właścicielowi budynku. W szczegółach dotyczą one  zakresu przekazywanych informacji, sposobu ich prezentacji, jakości infografik. Dobrze przygotowane świadectwo, to ważny element, który może być wykorzystany do kompleksowego systemu obsługi beneficjenta, np. w formule one-stop shop-u, do którego wypracowania zachęca Dyrektywa EPBD, a który zapowiadany był m.in. w Długoterminowej Strategii Renowacji budynków.

Wdrażając zarządzenie w życie należy także pamiętać o odpowiednim okresie karencji, który umożliwi dostawcom oprogramowania odpowiedni czas dla jego aktualizacji. Ze względu na fakt, iż praktycznie wszystkie PCHE i ŚCHE sporządzane są w wykorzystaniem komercyjnych aplikacji jest to bardzo istotna kwestia, która umożliwi bezawaryjną zmianę systemu.