W sierpniu 2023 r. jako Stowarzyszenie Fala Renowacji, dołączyliśmy do szerokiego, bo liczącego ponad 17 000 członków z ponad 160 krajów Świata, grona United Nations Global Compact (UNGC) – największej na świecie inicjatywie ONZ działającej na rzecz zrównoważonego biznesu.  

Cieszymy się, że będziemy mogli już formalnie wspierać osiąganie celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, które są nierozerwalnie związane z zasadą pierwszeństwa efektywności energetycznej. Działania prowadzone z poszanowaniem tej zasady w sektorze budynków zmierzające ku kompleksowej renowacji energetycznej zasobu budynkowego mają pozytywne efekty wpisujące się w zdefiniowane przez ONZ cele zrównoważonego rozwoju. Właśnie dlatego współpraca z UNGC jest dla naszego stowarzyszenia tak ważna i wartościowa.  

Liczymy na dalsza owocną współpracę z polską siecią UNGC w zakresie zielonego budownictwa i dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

Dzięki członkostwu w UNGC mamy szansę przedstawiać wnioski z realizowanych przez nas projektów w szerszym środowisku biznesu, które będzie jednym z kluczowych z perspektywy realizacji naszych zobowiązań klimatycznych, a także rządowej Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków z 2022 roku.

Przy okazji przypominamy owoce naszej dotychczasowej współpracy z UNGC czyli rozdział w raporcie dot. Zielonych Szpitali.