6 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie Fala Renowacji, wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało debatę w formie okrągłego stołu dot. finansowania efektywności energetycznej budynków.

W przededniu uruchomienia znaczących środków finansowych wspierających transformację energetyczną Polski, w szczególności w świetle akceptacji przez Komisję Europejską zmodyfikowanego KPO, jeszcze bardziej istotne jest mądre podejście do ich zagospodarowania, tak aby stały się prawdziwym kołem zamachowym zielonej transformacji. Jednym z jej warunków jest zmniejszenie zużycia energii przez poprawę efektywności energetycznej. Sektor budynków ma w tym kontekście kluczowe znaczenie, gdyż zużywa średnio ok 40% energii.

W eksperckim gronie rozmawialiśmy o tym, jak skutecznie wdrożyć program modernizacji energetycznej budynków, dzięki któremu zaoszczędzona energia będzie mogła zostać wykorzystana w innych sektorach, a sam sektor budynków zelektryfikowany.

Omówiliśmy także główne bariery regulacyjne i organizacyjne na drodze do uruchomia kapitału prywatnego oraz optymalne ścieżki wykorzystania środków publicznych.

Zastanowiliśmy się, jak uruchomić partnerstwo publiczno-prywatne, w tym ESCO, a także jaką rolę w procesie finansowania poprawy efektywności energetycznej powinny odegrać międzynarodowe instytucje finansowe, instytucje samorządowe czy krajowe instytucje rozwojowe, w tym BGK, NFOŚiGW, PFR.

Pracujemy nad finalizacją rekomendacji.