Jakie korzyści z członkostwa?

Twój głos w zakresie efektywności energetycznej budynków zostanie usłyszany.

Staniesz się partnerem instytucji i organizacji rozpoznawalnych zarówno w Polsce, jak i Europie.

Zyskasz realny wpływ na kształtowanie ustawodawstwa i programów wsparcia.

Będziesz mieć możliwość uczestniczenia w pracach grup roboczych, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.