Dlaczego włączamy się w działania inicjatywy Fala Renowacji:

Inicjatywa Fala Renowacji była naturalną kontynuacją działań, które podjęlismy wspólnie z pozostałymi parnterami w odpowiedzi na zapowiedziane przez Komisję Europejską prace nad funduszem odbudowy. Efektywność energetyczna budynków to jedno z kluczowych działań, które adresuje jednocześnie wszystkie niezbędne aspekty: środowiskowy – redukując zużycie energii, a tym samym emisje CO2, społeczny – poprawiając komfort życia i pozytywnie wpływając na zdrowie mieszkańców, a także ograniczając problem ubóstwa energetycznego oraz ekonomiczny – pobudzając gospodarkę oraz dostarczając setki tysięcy nowych miejsc pracy o zróżnicowanych poziomach wymaganych kwalifikacji. Kluczowe jest jednak kompleksowe podejście do tematu. W ramach inicjatywy jednym głosem mówimy o potrzebie ograniczenia strat energii, optymalizacji pracy systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz o zarządzaniu energią elektryczną.

Adam Jędrzejczak, Prezes Danfoss Poland
Żyjemy obecnie w przełomowym momencie wymagającym od nas intensywnych, natychmiastowych działań. Działań, które umożliwią stabilizację klimatu zapewniąjąc tym samym bezpieczne i zdrowe warunki życia przyszłym pokoleniom – z dostępem do świeżej wody, czystego powietrza i energii wytwarzanej w sposób zrównoważony. Efektywność energetyczna, zwłaszcza budynków, jest kluczowa na drodze do osiągnięcia tego celu. Nie mamy na co czekać. Mamy na rynku wszystkie niezbędne technologie i rozwiązania, aby pójść tą drogą. Wystarczy tylko silna wola polityczna, dobry plan i zdecydowane intensywne działania, żeby go wdrożyć. Potrzeba też ludzi, którzy znają te rozwiązania i ich potencjał – ekspertów, którzy na o dzień żyją nowoczesnymi technologiami i właśnie taką doradczą rolę spełnia inicjatywa Fala Renowacji.

W Knauf Insulation wiemy, jak ważne jest, aby budynki były przyjazne dla środowiska i zapewniały ich mieszkańcom zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Dlatego dbamy, aby tematy efektywności energetycznej budynków, zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo w budownictwie były w centrum debaty publicznej na całym świecie.

W naszej strategii zrównoważonego rozwoju, określonej mianem ‘Dla Lepszego Świata’ koncentrujemy się na celach związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy, ograniczeniu zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, recyklingu naszych odpadów produkcyjnych, włączeniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i ciągłej kampanii na rzecz lepszych i bardziej zrównoważonych budynków.

Aktywne wsparcie stworzenia inicjatywy Fala Renowacji było dla nas naturalną decyzją, ponieważ promocja efektywności energetycznej w budynkach doskonale wpisuje się w priorytety naszej strategii. Uczestnictwo w inicjatywie Fala Renowacji jest również spójne z ważnymi dla całej grupy Knauf wartościami, do których należą partnerstwo i zaangażowanie.

Mirosław Faluta, Country Manager Poland & Baltics, Knauf Insulation:
„Jesteśmy dumni, że jako jedni z inicjatorów Fali Renowacji możemy działać wspólnie z naszymi partnerami na rzecz promocji kompleksowych, głębokich renowacji. Kompleksowa i głęboka renowacja budynków jest wyjątkową szansą dla polskiego społeczeństwa i gospodarki. Komfort, zdrowie, lokalne miejsca pracy to tylko jedne z wielu korzyści wynikających z renowacji zasobów budowlanych w kierunku energooszczędnych i zrównoważonych budynków”

Decyzja o rozpoczęciu działań w ramach inicjatywy Fala Renowacji w kwietniu 2020 roku była naturalnym krokiem wynikającym z naszej wieloletniej aktywności na rzecz zwiększania efektywności energetycznej budynków w Polsce. Kolejnym powodem jest nasze głębokie przeświadczenie o niedostatkach w tym zakresie, które dla przezwyciężenia wymagają konkretnych i kompleksowych działań. Zbyt duża część społeczeństwa żyje w ubóstwie energetycznym i jest pozbawiona mieszkania w komforcie ciepła lub też chłodu. ROCKWOOL Polska widzi wyjątkową szansę na zmiany w tych obszarach z powodu ogłoszenia tzw. Zielonego Ładu i określenia według zasad tego dokumentu kierunków finansowania, zarówno w Europejskim Funduszu Odbudowy, jak i w nowej perspektywie finansowania UE.

Andrzej Kielar, dyrektor zarządzający ROCKWOOL Polska:
Z racji obecnych priorytetów unijnych, tak duże możliwości wsparcia finansowego poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce są bez precedensu. Dzięki funduszom planowanym na ten cel możliwa jest skokowa wręcz  zmiana w jakości mieszkania i pracy w budynkach. Jednocześnie możemy zyskać szybszy wzrost gospodarki w warunkach kryzysu po COVID-19 oraz ochronę, a nawet tworzenie nowych miejsc pracy. Warunek jest jeden: zrozumienie, że kompleksowa modernizacja energetyczna budynków jest jedyną drogą do osiągnięcia tych celów.

Europejski Zielony Ład to najbardziej kompleksowa w Europie inicjatywa obejmująca działania na rzecz klimatu. Ze względu na skalę wyzwania jest ona także określana mianem „Europejskiego pierwszego kroku człowieka na Księżycu”. Celem jest przekształcenie Europy do 2050 r. w kontynent neutralny pod względem emisji CO2 oraz pogodzenie gospodarki i sposobu zużywania zasobów z bezpieczeństwem naszej planety.

Zrównoważony rozwój oraz zapewnianie atrakcyjnych  miejsc pracy to filary strategii Signify. Już we wrześniu 2020 nasza firma osiągnęła całkowitą neutralność węglową w całej swojej działalności operacyjnej, używamy wyłącznie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy gotowi by działać jeszcze ambitniej i przyspieszyć prace nad podwojeniem naszego pozytywnego wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko do roku 2025.

Bogdan Rogala, Prezes Signify Poland:
Jesteśmy jednym z inicjatorów polskiej Fali Renowacji, bo wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej dla środowiska, społeczeństwa i biznesu. Europejski Zielony Ład wytycza klarowny plan osiągnięcia tych celów, ale to nie wystarczy. Propozycje wypracowane w ramach Fali Renowacji wskazują jak realnie możemy działać na poziomie naszego kraju. Jakie praktyczne inicjatywy możemy podjąć już teraz, aby wziąć udział w realizacji ambitnych celów. Przejście na technologię LED w oświetleniu jest jedną z najłatwiejszych renowacji, która nie wymaga dużych nakładów kapitałowych i ma szybki czas realizacji i zwrotu z inwestycji dzięki znacznej redukcji zużycia energii i obniżeniu kosztów utrzymania, warto to robić!

Misją Kingspan jest przyspieszenie stworzenia przyszłego środowiska budowlanego o zerowej emisji netto, któremu przyświeca idea dobrobytu ludzi i planety. Robimy to poprzez umożliwianie budowy budynków o wysokiej wydajności, które są w stanie oszczędzać więcej energii, węgla i wody. Kluczowe znaczenie ma osiągnięcie tego celu przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i dobrobytu ludzi w budynkach, umożliwieniu funkcjonowania gospodarki cyrkulacyjnej oraz zapewnianiu większej wydajności i wartości. Wierzymy, że odpowiedzią na to wyzwanie są ambitne tradycje budowlane z innowacjami w zakresie zaawansowanych materiałów i technologii cyfrowych. To, co nas definiuje, to niestrudzone dążenie do uzyskania lepszych parametrów konstrukcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu idei dbałości o planetę – Planet Passionate – we wszystkim, co robimy.

Piotr Cieślewicz, Dyrektor Zarządzający, Kingspan Insulation Poland:

Bardzo ucieszyła nas inicjatywa Fali Renowacji, będąca elementem europejskiego trendu, który od lat wspiera firma Kingspan. Dzięki nowoczesnym  technologiom i produktom renowacyjnym można zmieniać oblicza naszych miast dążąc jednocześnie  do zmniejszenia szkodliwych dla środowiska emisji. Warto tez wspomnieć, że umiejętnie dobrane technologie pozostają w zgodzie z ochroną historycznego charakteru zabudowy redukując  przy tym koszty utrzymania budynków.

Stając wobec wyzwań, jakie przynoszą zmiany klimatu, musimy mieć świadomość, że jednym z największych źródeł antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych są budynki. Globalnie odpowiadają one za ok. 18–19 proc. zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. W samej Unii Europejskiej odsetek jestznacznie wyższy i wynosi aż 36 proc. emisji gazów cieplarnianych oraz 40 proc. zużycia energii.
Nie musi tak być. Dysponujemy dziś szeregiem rozwiązań, które są w stanie poprawić efektywność energetyczną budynków, zarówno ograniczając niepotrzebne straty, jak i optymalizując zużycie. Schneider Electric dostarcza wiele innowacyjnych produktów, które pozwalają na efektywne zarządzanie energią również na poziomie większych obiektów użytkowych czy poszczególnych gałęzi przemysłu.
Widząc potrzebę realnych działań na rzecz optymalizacji zużycia energii przez budynki, pragniemy aktywnie włączyć się w inicjatywę Fala Renowacji. Tym bardziej, że doskonale wpisuje się ona w promowaną przez nas wizję „Budynku Przyszłości”, który musi być zrównoważony energetycznie, hiperwydajny, odporny i zorientowany na ludzi.

Jacek Łukaszewski – Prezes Klastra Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric:

Wdrażane przez nas rozwiązania sprawiły, że Schneider Electric tylko pomiędzy 2018 a 2020 rokiem pomógł zaoszczędzić 134 mln ton emisji CO2. Do końca pierwszego kwartału 2021 roku było to już 276 mln ton. To wymierny efekt, który przynosi korzyść nam wszystkim – zarówno firmom, jak i ludziom. To również dowód na to, że wspieranie działań mających na celu troskę o optymalizację zużycia energii daje szansę na stworzenie bardziej przyjaznej i bezpieczniejszej przyszłości.

Honeywell, to firma technologiczna, znajdująca się na liście Fortune 100, zajmująca się dostarczaniem rozwiązań dla przemysłu, obejmujących produkty i usługi dla przemysłu lotniczego, technologie sterowania dla budynków, domów i mieszkań oraz o przeznaczeniu przemysłowym, a także materiały o wysokich parametrach technologicznych.  Nasze technologie wspomagają praktycznie wszystko, począwszy od samolotów, samochodów, domów i budynków, skończywszy na zakładach produkcyjnych i łańcuchach dostaw, po to aby nasz świat stawał się coraz bardziej inteligentny, bezpieczny i zrównoważony. Więcej informacji i aktualności na temat Honeywell można znaleźć na stronie: www.honeywell.com/newsroom.

Piotr Marczuk – Government Relations Director Europe HBT and Aerospace & CEE:

Honeywell dołącza do inicjatywy „Fala Renowacji” aby promować w Polsce wspólne dla sektora budownictwa cele związane z efektywnością energetyczną budynków, ich cyfrową transformacją i  wdrażaniem rozwiązań wspierających zmniejszanie energochłonności i emisji gazów cieplarnianych. „Fala Renowacji”, jako organizacja reprezentująca szerokie grono firm, ma szansę przekształcić się w główną organizację branżową, reprezentującą stanowisko i interesy swoich członków wobec regulatorów i interesariuszy budujących rozwiązania legislacyjne i kształtujących polityki w obszarze technologii budynkowych w Polsce

Daikin to marka globalna na rynku HVAC-R obecna w Europie od 1973 roku, będąca częścią japońskiego koncernu DAIKIN INDUSTRIES Ltd, istniejącego na rynku od 1924 roku. W Europie produkuje, a w Polsce sprzedaje szeroką gamę produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła i systemów chłodniczych, zarówno dla zastosowań rezydencyjnych jak i komercyjnych. Dzięki unikalnym technologiom tworzy komfortowe i zdrowe środowisko wewnątrz pomieszczeń. Wie, jak życiodajnym i wrażliwym zasobem jest powietrze. Ma też świadomość, że rosnące zapotrzebowanie na systemy HVAC w budynkach ma znaczący wpływ na globalne ocieplenie, głównie ze względu na rosnące zużycie energii elektrycznej. Poważnie traktuje tę odpowiedzialność, dlatego przyjął jako globalny cel neutralność pod względem emisji CO2 do 2050 roku. Realizuje go poprzez produkty o najwyższej efektywności energetycznej, których wpływ na
środowisko jest znacznie mniejszy niż innych systemów grzewczych oraz wspieranie wysiłków na rzecz dekarbonizacji budynków w UE.

Tomasz Dobryniewski, Dyrektor Zarządzający Daikin Airoconditioning Poland Sp. z o.o.

Technologia pomp ciepła, w której Daikin od lat się specjalizuje, obecnie ma kluczowe znaczenie dla
osiągnięcia ambitnych i pilnych celów klimatycznych oraz w dążeniu do niezależności energetycznej Europy. Dostępność urządzeń o najwyższej efektywności energetycznej w połączeniu z efektem kompleksowej, głębokiej renowacji to kierunek, który w obliczu wspomnianych wyzwań po prostu trzeba obrać. Dołączając do Fali Renowacji chcemy uczestniczyć w tworzeniu praktycznych rozwiązań w Polsce, ponieważ widzimy stojące za tym wymierne korzyści dla społeczeństwa, środowiska i biznesu.

Fala Renowacji to wielosektorowe stowarzyszenie, które odpowiada na pilne potrzeby rynku i kraju w zakresie szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Dziś oszczędzanie energii i ekologiczne podejście to już nie dodatkowa wartość, a konieczność wymuszona dramatycznym stanem klimatu i środowiska naturalnego.

Siemens Polska zdecydował się przystąpić do grona organizacji partnerskich, gdyż idea zrównoważonego rozwoju wpisuje się w wartości będącymi podstawą działalności firmy. Chcemy aktywnie wpływać na poprawę klimatu – nie tylko poprzez działania biznesowe, nasze produkty, rozwiązania  i usługi, ale również włączając się w procesy edukacji ekologicznej. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem na temat efektywności energetycznej. Jako lider odpowiedzialnej transformacji cyfrowej polskiego przemysłu pragniemy podkreślać wielopłaszczyznowość tematu. Kwestia efektywności energetycznej obejmuje bowiem nie tylko perspektywę redukcji kosztów. Chodzi przede wszystkim o propagowanie powszechnego zrozumienia powagi sytuacji, doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań oraz zapewnienie odpowiednich standardów regulacyjnych, biznesowych, wdrożeniowych i konsumpcyjnych. Słowem – o całościowe zadbanie o dobro ludzi i planety.

Dariusz Sokulski, Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej Siemens Smart Infrastructure

W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu chcemy i potrafimy mówić językiem praktyków. Zamierzamy pokazywać przykłady wyzwań i rozwiązań na podstawie własnych wdrożeń. Pragniemy docierać z naszym wspólnym przesłaniem do wszystkich interesariuszy – urzędników, samorządów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, świata nauki i decydentów. W Siemensie wierzymy w sprawczość silnych partnerstw. Dzięki inicjatywie Fali Renowacji mamy możliwość skutecznego budowania lepszej przyszłości poprzez promowanie idei efektywności energetycznej. 

Podstawową działalnością Sto jest produkcja systemów ociepleń, które przyczyniają się do znacznych oszczędności w zużyciu energii poprzez skuteczną izolację budynków, a tym samym chronią klimat i środowisko naturalne.

Zrównoważony rozwój jest naszym priorytetem zarówno na poziomie produktów, jak i samej firmy. Dbamy o efektywne wykorzystanie energii, korzystając w naszych zakładach z zasobów odnawialnych. Korzystamy z zielonej energii elektrycznej i uzyskaliśmy certyfikaty ochrony klimatu, aby zrekompensować naszą emisję dwutlenku węgla. Naszym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Od początku swojego istnienia Sto przyjmuje odpowiedzialność za klimat, przyrodę i człowieka. Jesteśmy zdeterminowani do działania na rzecz ekologicznej, ekonomicznej i społecznej równowagi. Konsekwencją naszego zaangażowania społecznego było włączenie się w inicjatywę Fali Renowacji. Misja i działalność Fali Renowacji w zakresie termomodernizacji budynków jest nam szczególnie bliska, a zasady poszanowania energii i efektywność energetyczna w pełni wpisuje się naszą strategię i priorytety. Cieszymy się, że będziemy wspólnie wspierać i budować bliskie nam wartości.

Jacek Woźniczka, Prezes Zarządu Sto. Sp. z o.o.

Misja Firmy Sto „Budować Świadomie”, wpisuje się w charakter  działalności Fali Renowacji. Świadome budowanie oznacza dla nas odpowiedzialne kształtowanie świata. Od ponad 60 lat wykorzystujemy naszą wiedzę i energię, aby budować trwale i estetycznie, chroniąc przy tym ludzi i środowisko. We współpracy z Falą Renowacji dopatrujemy się  wspólnego budowania i kreowania najbliższej przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju i z poszanowaniem energii.