Skip to main content

Debata ekspercka nt. wsparcia poprawy efektywności energetycznej budynków w kontekście planu REPowerEU 30 listopada 2022

pierwszeństwo ee wydarzenie

29 grudnia 2022 Stowarzyszenie fala Renowacji wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji EU w Polsce zorganizowało debatę ekspercką na temat wsparcia poprawy efektywności energetycznej budynków w kontekście planu REPowerEU.

 

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała bezprecedensowe zakłócenia na rynku energii, czego bezpośrednim skutkiem jest gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i nośników ciepła, z którym zmierzyć się muszą zarówno mieszkańcy państw Unii Europejskiej, jak i samorządy terytorialne. Odpowiedzią Komisji Europejskiej na bezprecedensowy kryzys energetyczny, którego dziś doświadczamy – jest plan REPowerEU opublikowany w maju 2022. Zakłada on podjęcie zdecydowanych działań w celu jak najszybszego uniezależnienia się krajów unijnych od rosyjskiego gazu i ropy poprzez oszczędność energii, dywersyfikację kierunków dostaw oraz zwiększenie produkcji energii odnawialnej. To dopełnienie zainicjowanych już wcześniej działań legislacyjnych w ramach wdrażania pakietu Fit for 55, w tym dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD), dyrektywy o efektywności energetycznej (EED) i dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED).

 

 

W debacie w gronie ekspertów specjalizujących się w tematyce efektywności energetycznej budynków wzięli udział przedstawicieli Rządu RP, w tym Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków. Tematem dyskusji będą działania, które w obliczu kryzysu energetycznego podejmuje lub powinna podjąć Polska. Musimy z jednej strony przedstawić konkretną odpowiedź na europejskie ambicje, a z drugiej, skutecznie zareagować na praktyczne wyzwania związane z obecną sytuacją geopolityczną, takie jak ubóstwo energetyczne i bezpieczeństwo energetyczne.

 

Uczestnicy spotkania podjęli się wypracowania rekomendacji i rozwiązań wspierających proces modernizacji energetycznej budynków w Polsce, w tym otoczenia regulacyjnego i finansowych instrumentów wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w kontekście planu REPowerEU, Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków oraz rozwiązań proponowanych w nowej odsłonie dyrektywy o efektywności energetycznej budynków (EPBD).

 

Okazją do pogłębionej rozmowy na ten temat jest Dzień Renowacji (REDay2022), zorganizowany w ramach kampanii „Zmodernizujmy Europę” (Renovate Europe Campaign, REC), 27 października 2022, pod hasłem #Renovate2REPowerEU, podczas którego przedstawiciele instytucji europejskich oraz organizacji pozarządowych poddali krytycznej analizie argument o tym, że skala koniecznej modernizacji energetycznej jest zbyt duża, aby skutecznie zmierzyć się z problemem ogromnego zużycia energii przez sektor budynków. Wręcz przeciwnie, dostępne fundusze Unii Europejskiej to potencjał do systemowych reform i motor zmian, które mogą być finansowane przez sektor prywatny. Unia Europejska musi stawiać przed sobą długoterminowe cele, które uchronią jej mieszkańców przed powtórką obecnego kryzysu w przyszłości.

pierwszeństwo ee wydarzenie

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków