Skip to main content

RenOwacja2024 – konkurs na modelową renowację budynków 15 listopada 2023

energetyka konkurs termomodernizacja

W 2024 r. Stowarzyszenia Fala Renowacji oraz PTWP zorganizowały wspólnie pierwszą edycję konkursu RenOwacja2024. W ramach konkursu jury, złożone z przedstawicieli architektów i ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej budynków, wybiera najlepsze ze zgłoszonych projektów renowacje budynków w 4 kategoriach:

 

  • Budynek mieszkalny jednorodzinny
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny
  • Budynek użyteczności publicznej
  • Budynek komercyjny

Dodatkowo, dla jednego budynku ze wszystkich powyższych kategorii przyznawana jest  Nagroda Publiczności.

 

Jury ocenia zgłoszone budynki, które spełniają co najmniej 3 z 6 działań składających się na kompleksową modernizację:

 

  1. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż efektywnego źródła ciepła.
  2. Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych).
  3. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  4. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  5. Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych.
  6. Wymiana stolarki okiennej w tym okien/drzwi balkonowych, okien połaciowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.

Poza efektywnością energetyczną oceniane  są także walory estetyczne oraz poprawa komfortu użytkowania i jakość zastosowanych materiałów. Istotnym elementem będzie również innowacyjność wdrożonych rozwiązań.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie symbolicznych nagród odbywa się r. podczas 4 Design Days, wydarzenia organizowanego w Katowicach.

 

Dodatkowo, zgłoszone budynki nanosimy na mapę modelowych renowacji w Polsce.

Startując z konkursem RenOwacja2024 chcemy pokazać dobre praktyki w zakresie kompleksowej modernizacji budynków różnych typów. Efektem dobrze zrealizowanych renowacji budynków, czy to mieszkalnych, czy użyteczności publicznej i komercyjnych, poza niższymi kosztami energii, są ciekawe architektonicznie, komfortowe, a także estetyczne przestrzenie, w których się dobrze mieszka, pracuje, czy spędza wolny czas. Poprawa efektywności energetycznej budynku niesie więc ze sobą także wiele innych korzyści dla ich mieszkańców i użytkowników.

Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca Fali Renowacji

energetyka konkurs termomodernizacja
W konkursie RenOwacja2024 ważne są:

kompleksowość modernizacji

poprawa efektywności energetycznej

zastosowanie innowacyjnych rozwiązań

estetyka

jakość zastosowanych materiałów

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków