Skip to main content

Narada obywatelska o kosztach energii 22 marca 2022

energetyka termomodernizacja ubóstwo energetyczne

Redukcja ubóstwa energetycznego  jest jednym z pozytywnych efektów wdrażania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków i powinna być również brana pod uwagę przy tworzeniu programów wsparcia. Przypominamy o tym powiązaniu m.in. włączając się w konsultacje programu „Czyste powietrze” czy dokumentów strategicznych np. Krajowego Planu Odbudowy czy Długoterminowej Strategii Renowacji.

 

Ważne jest kompleksowe podejście do modernizacji energetycznej i odpowiednia kolejność działań zakładając, że jako pierwsze muszą zostać wykonane działania zmniejszające zapotrzebowanie na energię i optymalizujące jej wykorzystanie, a dopiero później wymiana lub dywersyfikacja jej źródeł.

 

Temat ubóstwa jest niezwykle gorący, szczególnie obecnie, ze względu na rosnące ceny energii. Korzystając z możliwości i zaproszenia od Fundacji Stocznia do włączenia się w dyskusje na temat ubóstwa energetycznego inicjatywa Fala Renowacji włącza się w projekt Narady obywatelskiej o kosztach energii.

 

energetyka termomodernizacja ubóstwo energetyczne
W ramach projektu włączyliśmy się w:

weekend edukacyjny

pierwszy ogólnopolski panel

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków