Skip to main content

Projekt BUPS II 6 grudnia 2023

termomodernizacja umiejętności

Stowarzyszenie Fala Renowacji weszło we współpracę z konsorcjum realizującym projekt BUPS II, którego celem jest  opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.

 

Finalizacja projektu związana była z publikacją dokumentu pt. Krajowa Mapa Drogowa, która jest nie tylko analizą aktualnych trendów i prognoz rozwoju, ale także narzędziem wskazującym kluczowe obszary wpływające na sektor budowlany w Polsce do 2030 roku. Zrozumienie tych kierunków oraz zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest kluczowe dla efektywnej realizacji termomodernizacji budynków.

 

Publikacja ta nie tylko diagnozuje rzeczywistość sektora budowlanego, lecz również identyfikuje problemy i wskazuje kierunki zmian. Zrozumienie kierunku, w którym podąża sektor budowlany, oraz skali zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest niezbędne do stworzenia efektywnych strategii, które umożliwią optymalną realizację termomodernizacji budynków.

„Krajowa Mapa Drogowa” została stworzona w oparciu o analizę status quo, badania ankietowe i doświadczenia członków konsorcjum oraz organizacji branżowych. Uwzględnia zaangażowanie i opinie kluczowych interesariuszy sektora budowlanego, takich jak przedsiębiorcy, pracownicy, instytucje rządowe oraz lokalne społeczności.

 

Dokument składa się z rozdziałów merytorycznych oraz wniosków wraz z rekomendacjami kierowanymi do instytucji decyzyjnych w Polsce. Wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia sektora budowlanego, „Krajowa Mapa Drogowa” powinna podlegać regularnej aktualizacji w celu dostosowania strategii do nowych warunków.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego w Polsce.

 

termomodernizacja umiejętności
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania Ocena skuteczności realizacji Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji:

Uruchomienie platformy współpracy

Ocena skuteczności realizacji Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji

Analiza istniejących danych i badań dotyczących rynku pracy pod kątem potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych

Warsztaty z udziałem krajowych interesariuszy i grup docelowych.

Aktualizacja Krajowej mapy drogowej z uwzględnieniem działań do 2030 r.

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków