Skip to main content

Zespół Szkół w Zadzimiu 11 kwietnia 2024

Opis renowacji:

W ramach przedsięwzięcia ocieplono przegrody zewnętrzne budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano układ grzewczy poprzez likwidację źródła na paliwo stałe i wymieniono instalację grzewczą i instalację c.w.u. Oprócz tego oświetlenie zostało wymienione na nowe LED, zamontowano układ wentylacji nawiewno–wywiewnej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej, zamontowano układ pomp ciepła powietrze woda ze szczytowym źródłem ciepła kotłami olejowymi oraz mikroinstalację PV.

 

Wartość EP przed modernizacją wynosiła 290,7 kWh/(m2·rok); po modernizacji: 107 kWh/(m2·rok).

 

Projekt:

Patrycja Ślusarczyk.

 

Inwestor:

Gmina Zadzim

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków