Pod koniec maja 2020 wystosowaliśmy do przedstawicieli Rządu RP list w osobach Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pani Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz i Pana Ministra Klimatu Michała Kurtyki list dot. Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego.

 

List podpisany został przez kilkudziesięciu Sygnatariuszy.

My, sygnatariusze poniższego listu uważamy, że inwestycje, które są potrzebne już dziś muszą wiązać się z długofalowymi korzyściami dla społeczeństwa, zarówno ekonomicznymi jak i zdrowotnymi. Niezbędne są działania, które stymulują gospodarkę do dalszego rozwoju w sposób zrównoważony, jednocześnie wzmacniając odporność społeczeństwa.

Takimi działaniami bez wątpienia są inwestycje w efektywność energetyczną budynków, które są kluczowe z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią podstawę dla rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej energetyki. Są motorem dla tworzenia i utrzymania lokalnych miejsc pracy, obniżania rachunków za energię, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza i wypełniania przez Polskę zobowiązań na rzecz efektywności energetycznej, obniżania emisji dwutlenku węgla oraz zwiększania udziału OZE w produkcji energii.

Całość listu dostępna jest tutaj.