We wrześniu 2020 roku Fala Renowacji skierowała list otwarty do minister Małgorzaty Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

List związany był z toczącymi się już wtedy pracami nad powstaniem Krajowego Planu Odbudowy. Stąd też tytuł: „Kompleksowa renowacja budynków jako element Krajowego Programu Odbudowy i w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego”. Napisaliśmy go, ponieważ z publikowanych informacji wynikało, że ministerstwo zebrało ponad 1600 projektów zgłoszonych do KPO. Zgłaszały je ministerstwa, samorządy, instytucje, biznes. Po wstępnej selekcji zostało 1200, ale to wciąż było duży. Chcieliśmy zwrócić uwagę ministerstwu, odpowiedzialnemu za przygotowanie KPO, na wagę problematyki efektywności energetycznej budynków i rolę, którą powinna odegrać we wzmacnianiu gospodarki Polski po otrzymaniu europejskich funduszy.

Napisaliśmy m.in.: „Sytuacja ekonomiczna, wywołana przez COVID-19, pokazuje jak ważne jest teraz stworzenie programu, który będzie dawał bodźce do rozwoju gospodarki na wiele sposobów. Działając od lat na rzecz efektywności energetycznej, wiemy jak wielką szansą jest strategia Unii Europejskiej nakierowana na „Zielony Ład”, a w tym na renowację budynków. Trudno o bardziej skuteczną drogę do tworzenia nowych miejsc pracy, stymulowanie rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej poprawie warunków zdrowego życia dla obywateli.”

 

Pełna treść listu do MFiPR do przeczytania tutaj.